top of page

Bra och rätt sortering ger lägre kostnader för föreningen. För att kunna bibehålla funktionsduglit och trevligt miljörum är din insats viktig. Så som vårt miljörum hanteras just nu är långt ifrån okej. Alla har ett ansvar och det är inte meningen att vi i styrelsen ska behöva vika ihop bland annat era kartonger.


Kartonger ska vikas ihop och tillplattas innan de kastas. Större förpackningar och emballage (från möbler och liknande) tar du själv ansvar för och lämnar på Sysav återvinningscentraler.


Det finns ett kärl för småelektronik i miljörummet. Exempel på småelektronik är mobiltelefon, hårtork, köksmaskiner, dator, lampor, borrmaskiner, elsladdar och batteridrivna leksaker.


Vid fulla kärl för t.ex. glas vid storhelger, ta ansvar och lämna dem själv på återvinningsstation. Eller vänta tills kärlet är tömt.  Två sådana återvinningsstationer ligger väldigt nära vår förening, en vid Lidl och en vid biltvätten rakt över gatan.


Vid överfulla kärl (om locket inte går att stänga) finns stor risk att kärlet inte töms. Går det inte att stänga locket, släng inget då!


Kommer vi på ngn som inte sköter sig kommer vi tilldela medlemmen en avgift på 500kr.


Bilden ni ser är en nytagen bild från miljöhuset, ni som känner att ni hjälpt till att skapa detta kaos kanske ska tänka efter en hel del, hur kan man tro att denna hantering någonsin är okej?


Vi hoppas att alla tar ansvar och hjälper till för att hålla ordning i miljörummet, för det är ALLAS ansvar!

Hälsningar Styrelsen

146 visningar

Hej,


Just nu håller vi på med att inventera förråden, lappar är uppsatta i alla trappuppgångar som varje medlem ska fylla i. Uppskattar om alla gör det i tid.


Styrelsen har även fått till sig informationen om att inte alla medlemmar fått spaltventiler installerade i sovrummet om man har en franskbalkong. Detta har vi tagit vidare och inväntar svar från företaget.


Kaninhålen som finns vid hus 6 har setts över, vi kommer att ta bort plattorna och fylla igen hålen. När arbetet sätts igång är ännu inte bestämt.


Avseende gången mellan hus 6 och hus 4 har vi skickat in namnförslag till kommunen, detta gjordes redan 2023. Vi har ännu inte hört ngt om att den namngetts.


Vi har även utökat en odlingslåda för i år som en test och om det fungerar bra, kommer eventuellt andra få sätta upp fler nästa säsong.


Det är även dags för årsstämman. Datum är nu satt till den 13 juni och kallelser kommer att skickas ut i nästa vecka. Vid detta möte kommer det att bjudas på fika. Mer information kommer.Hälsningar Styrelsen141 visningar

Hej,


Vi vill informera om att vi inlett ett avtal med Skånsk parkering, vilket innebär att digitala tillstånd kommer att införas avseende parkeringstillstånden vi har för våra parkeringsplatser.


Brev kommer att skickas ut till alla berörda medlemmar med information om hur ni gör för att ladda ner ert digitala tillstånd.


Trevlig dag!Hälsningar Styrelsen107 visningar
bottom of page