Beställning av lägenhetstillsyn

I samband med överlåtelser gör föreningen en överlåtelsetillsyn i samarbete med vår tekniska förvaltare på SBC. Tillsynen görs för att styrelsen ska få översikt över att de delar av lägenheten som föreningen har underhållsansvar för fungerar som de ska och att det inte finns problem med dessa delar som riskerar att påverka föreningen och övriga medlemmar negativt.

Efter godkänd tillsyn behandlar styrelsen köparens medlemsansökan och säljarens ansökan om utträde ur föreningen.

Fyll i detta formulär så kommer förvaltaren inom kort att ta kontakt med dig som säljare för att boka tid.

Observera att tillsynen inte på något sätt ersätter varken en besiktning eller köparens egen undersökningsplikt eller säljarens/mäklarens upplysningsplikt.