Årsstämma 2021 - begäran om upplysningar
sön 20 juni | Styrelsens brevlåda

Årsstämma 2021 - begäran om upplysningar

Begäran om upplysningar görs skriftligen senast 10 dagar innan stämman. Kom ihåg att ange namn och lägenhetsnummer, så att vi kan återkomma med svar. Svaren kommer dessutom att publiceras på hemsidan.
Registrering är stängd

Tid och plats

20 juni 2021 22:00
Styrelsens brevlåda, Köpenhamnsvägen 32B, 217 43 Malmö, Sverige