Tid ej fastställd | Plats ej fastställd

Intresseanmälan: Odling

Vi vill härmed undersöka intresset för att utöka antalet odlingslotter i föreningen.
Intresseanmälan: Odling

Tid och plats

Tid ej fastställd
Plats ej fastställd

Om evenemanget

Vi har vid ett par tillfällen fått frågor om odlingslotten i föreningen, och denna är i nuläget upptagen. Vi undrar dock hur stort det faktiska intresset för att utöka med mer odlingsplatser runt om i föreningen är. Är du intresserad? Anmäl dig här, så kommer vi över vintern att diskutera vilka möjligheter som finns!