Nomor

Tjänster:

Skadedjurssanering

När ska du kontakta styrelsen?

När skadeanmälan är gjord.

Kontakta leverantören om:

Du får skadedjur i bostadsrätten.

Viktiga upplysningar vid kontakt med leverantören:

Du kan behöva uppge föreningens organisationsnummer (746000-8209) i samband med skadeanmälan.