VA-Syd

Tjänster:

Kallvatten

När ska du kontakta styrelsen?

Om du får information om att avbrottet beror på en granne.

Kontakta leverantören om:

Föreningen inte gått ut med information om vattenavstängning och det trots detta saknas kallvatten, eller upplevs vara fel på vattnet.

SMS-uppdateringar om driftstörning:

https://www.vasyd.se/Artiklar/Sjalvservice/SMS-aviseringar