Förtroendevalda

Förtroendevalda

Förtroendevalda

Förtroendevalda

Förtroendevalda

Årsredovisning 2020

Dokument

Utfört underhåll 1993

Underhåll

VVS

Samtliga tappvattenstammar byttes ut till nya.

I samband med stambytet fördrogs även nya avloppsstammar till kök och badrum, för att i framtiden kunna koppla nya köks- och badrumsstick på dessa stammar.

Bahnhof

Felanmälan

Ytterligare information kommer.

Projekt: Avlopp

Projekt

Medlemsinformation

Vi delar som regel inte ut medlemsinformation i brevlådorna längre, annat än till det fåtal personer som beställt detta.


Istället förväntar vi oss att du som medlem håller dig uppdaterad om vad som händer genom att prenumerera på medlemsinformationen via mail.


Om du tidigare prenumererat på medlemsinfon och inte längre får några nya mail i anslutning till att vi publicerar information under www.brfviborg1.com/aktuellt/ så kan du alltid leta upp ett tidigare mail från oss, klicka på "Sluta prenumerera" längst ned i mailet. Därefter kan du gå in på hemsidan och fylla i prenumerationsinfon igen.

Godkännande av ny medlem

Överlåtelser

Medlemsansökan hanteras i samband med styrelsemöten.


Det kan därför ta upp till  1 månad (i vissa tillfällen längre om vi flyttar något möte pga sjukdom eller annat) från det att handlingarna laddats upp hos vår förvaltare, innan ni år svar.

Ansök i god tid

Renovering

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar krävs styrelsens tillstånd för följande:

  • Ingrepp i bärande konstruktion (vilket innefattar både bärande väggar och bjälklag)

  • ändring av befintliga ledningar för avlopp

  • ändring av befintliga ledningar för värme (detta innefattar även exempevis tillfällig bortplockning av radiatorer i samband med renovering eller avstängning av värmestam)

  • ändring av befintliga ledningar för gas (finns gasledningar kvar i vissa lägenheter)

  • ändring av befintliga ledningar för vatten

  • annan väsentlig förändring av lägenheten.

För att styrelsen ska ha möjlighet att lämna tillstånd till ovanstående så krävs en ansökan - så att vi fattar beslut på rätt grunder.


Ansökan om tillstånd skickas till styrelsen och behandlas därefter på förstkommande styrelsemöte. En ofullständig ansökan kompletteras på uppmaning av styrelsen och behandlas därefter på nästkommande styrelsemöte.


Vi vill också påminna om att du inte bör boka hantverkare innan tillstånd har lämnats, eftersom renoveringen får påbörjas först efter att tillstånd lämnats.

Information till grannar

Renovering

Glöm inte att informera dina grannar om när du ska börja och när du förväntas vara klar, innan du påbörjar renoveringen. Tänk också på att husen är lyhörda, och din lägenhet ofta delar åtminstone någon vägg med lägenheter i andra trapphus, och att även dessa bör informeras. De flesta har ett betydligt större tålamod gällande störande ljud om man vet när det förväntas ta slut!

Husets fasad

Renovering

Husets fasad är inte en del av din bostadsrätts inre, och du får därför inte heller göra några som helst ingrepp i fasaden utan att styrelsens tillstånd.

Innan du börjar

Renovering

I samarbete med vår tekniska förvaltare på SBC har en checklista gällande renovering av lägenheterna tagits fram. 


Checklistan är ett förtydligande baserat på gällande lagar, föreningens stadgar och ordningsregler, som är till för att förtydliga vad som gäller vid renovering.


Läs alltid igenom checklistan, ordningsreglerna och stadgarna INNAN du påbörjar en renovering - och i de fall som krävs ska ansökan om renovering skickas in till styrelsen i god tid innan renoveringen påbörjas.


Bilar på innergården

Parkering

Det är under inga omständigheter tillåtet att köra in eller parkera bilen på innergården. Detta gäller även vid in- och utflyttning eller renovering.

Utfört underhåll 2021

Underhåll

Avlopp

Relining av bottenavlopp (Q4 2020 - Q2 2021)


Tvättstuga

1 tvättmaskin utbytt (Bellevuevägen 2)


Värmesystem

Grönt vatten har installerats.

Revisor

Förtroendevalda

Ur föreningens stadgar:

Styrelse

Förtroendevalda

Kontakt

Styrelsen når du enklast per mail på styrelsen@brfviborg1.se.


För medlemmar som saknar tillgång till internet finns även ett telefonnummer som går direkt till en telefonsvarare. Telefonnumret hittar du på infotavlan i trapphuset, och telefonsvararen lyssnas normalt av i samband med styrelsemöten.


Besök

Normalt håller styrelsen öppet hus i styrelserummet den första helgfria tisdagen varje månad. Pga rådande omständigheter är detta inställt tillsvidare.


Ur föreningens stadgar:

Valberedning

Förtroendevalda

Kontakt

Valberedningen nås enklast på valberedningen@brfviborg1.se


Ur föreningens stadgar:

Störningslista

Dokument

Används vid störningar från andra bostadsrätter.

Motionsmall

Dokument

Kan användas när du önskar att skicka in en motion till nästkommande stämma.

Checklista

Dokument

Att tänka på vid renovering

Energideklaration Bellevuevägen 6

Dokument

Energideklaration Bellevuevägen 2

Dokument

Energideklaration Köpenhamnsvägen 34

Dokument

Energideklaration Köpenhamnsvägen 32

Dokument

Energideklaration Bellevuevägen 4

Dokument

Energideklaration Hillerödsvägen 5

Dokument

Ordningsregler 2011

Dokument

Proposition 2019 - Om friköp

Dokument

Styrelsens proposition om friköp

Stadgar 2018

Dokument

Årsredovisning 2019

Dokument

Årsredovisning 2018

Dokument

Årsredovisning 2017

Dokument

Årsredovisning 2016

Dokument

Årsredovisning 2015

Dokument

Årsredovisning 2014

Dokument

Årsredovisning 2013

Dokument

Ansökningsblankett

Dokument

Andrahandsupplåtelse

Odlingslott

Utemiljö

Antal:

1 (upptagen)


Föreningens odlingslott är för närvarande upptagen. I nuläget finns inga konkreta planer på att utöka detta, men om intresse finns - vänligen ta kontakt med styrelsen.

Grillplatser

Utemiljö

Föreningen har 3 gemensamma grillplatser, och här är det tillåtet att grilla.


Självklart är du försiktig, använder tändvätska med måtta och städar undan efter dig när du är klar.

Att renovera och underhålla en bostadsrätt

Renovering

Alla renoveringar ska utföras enligt gällande lagar och regler för respektive bransch.


Vi vill också särskilt påtala vikten av att inga som helst ingrepp får göras på de delar av lägenheterna som föreningen ansvarar för utan styrelsens skriftliga godkännande. Du kan läsa mer om ansvarsfördelningen i stadgarna.


Som medlem ansvarar du också för att de som besöker eller uppehåller sig i din bostadsrätt inte skräpar ner i de gemensamma delarna av husen eller generellt inom föreningens område. Detta gäller även när det är hantverkare du har haft på besök. Byggavfall ska inte förvaras i trapphus eller utanför porten, och får heller inte kastas i miljöhuset.

Radiatorer

Värme

Underhållsansvar

Medlemmar ansvarar endast för målning av radiatorer.


Det innebär också att målning av radiatorer är det enda du som medlem får lov att göra med radiatorerna utan styrelsens skriftliga godkännande.


Antal radiatorer per lägenhet?

Samtliga lägenheter har försetts med minst en radiator per rum. Detta gäller i kök, sovrum, vardagsrum, hall och badrum.


Det händer dessvärre ibland att vissa medlemmar (tidigare eller nuvarande), trots att det inte är tillåtet, väljer att plocka bort radiatorer i samband med renovering.


Har du flyttat in i en lägenhet som inte har ett element per rum, vänligen kontakta styrelsen så fort du upptäcker att det saknas.


Felanmälan

Upplever du att det trots låg utomhustemperatur inte finns någon värme i dina element/radiatorer så görs felanmälan i vanlig ordning till förvaltaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Tagg till portsystemet

Nycklar, lås & taggar

Till varje lägenhet har det från början funnits 3 taggar. Det är säljarens ansvar att dessa överlämnas till köparen vid lägenhetsöverlåtelse.

Förlust

Det är viktigt att alltid omgående anmäla förlust av tagg till styrelsen så att denna kan spärras, så att inte obehöriga får tillgång till våra hus.

Kostnad

Saknar du en tagg eller har den gått sönder kan ny tagg till portsystemet erhållas för 200kr/tagg. Kontakta styrelsen för att beställa en ny.

Felsökning och felanmälan

Innan felanmälan görs:

  • kontrollera om det gäller alla dörrar du vanligtvis har tillgång till eller enbart en kontrollera om det bara är en av dina taggar eller alla hör med en granne om denne också upplever samma typ av problem.

  • Gäller det enbart en tagg så kan en ny beställas enligt instruktionerna ovan.

  • Gäller det samtliga taggar är det bra om du både mailar styrelsen och gör en felanmälan.