Bahnhof

Felanmälan

Ytterligare information kommer.

Projekt: Avlopp

Projekt

Medlemsinformation

Vi delar som regel inte ut medlemsinformation i brevlådorna längre, annat än till det fåtal personer som beställt detta.


Istället förväntar vi oss att du som medlem håller dig uppdaterad om vad som händer genom att prenumerera på medlemsinformationen via mail.


Om du tidigare prenumererat på medlemsinfon och inte längre får några nya mail i anslutning till att vi publicerar information under www.brfviborg1.com/aktuellt/ så kan du alltid leta upp ett tidigare mail från oss, klicka på "Sluta prenumerera" längst ned i mailet. Därefter kan du gå in på hemsidan och fylla i prenumerationsinfon igen.

Godkännande av ny medlem

Överlåtelser

Medlemsansökan hanteras i samband med styrelsemöten.


Det kan därför ta upp till  1 månad (i vissa tillfällen längre om vi flyttar något möte pga sjukdom eller annat) från det att handlingarna laddats upp hos vår förvaltare, innan ni år svar.

Ansök i god tid

Renovering

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar krävs styrelsens tillstånd för följande:

  • Ingrepp i bärande konstruktion (vilket innefattar både bärande väggar och bjälklag)

  • ändring av befintliga ledningar för avlopp

  • ändring av befintliga ledningar för värme (detta innefattar även exempevis tillfällig bortplockning av radiatorer i samband med renovering eller avstängning av värmestam)

  • ändring av befintliga ledningar för gas (finns gasledningar kvar i vissa lägenheter)

  • ändring av befintliga ledningar för vatten

  • annan väsentlig förändring av lägenheten.

För att styrelsen ska ha möjlighet att lämna tillstånd till ovanstående så krävs en ansökan - så att vi fattar beslut på rätt grunder.


Ansökan om tillstånd skickas till styrelsen och behandlas därefter på förstkommande styrelsemöte. En ofullständig ansökan kompletteras på uppmaning av styrelsen och behandlas därefter på nästkommande styrelsemöte.


Vi vill också påminna om att du inte bör boka hantverkare innan tillstånd har lämnats, eftersom renoveringen får påbörjas först efter att tillstånd lämnats.

Information till grannar

Renovering

Glöm inte att informera dina grannar om när du ska börja och när du förväntas vara klar, innan du påbörjar renoveringen. Tänk också på att husen är lyhörda, och din lägenhet ofta delar åtminstone någon vägg med lägenheter i andra trapphus, och att även dessa bör informeras. De flesta har ett betydligt större tålamod gällande störande ljud om man vet när det förväntas ta slut!

Husets fasad

Renovering

Husets fasad är inte en del av din bostadsrätts inre, och du får därför inte heller göra några som helst ingrepp i fasaden utan att styrelsens tillstånd.

Innan du börjar

Renovering

I samarbete med vår tekniska förvaltare på SBC har en checklista gällande renovering av lägenheterna tagits fram. 


Checklistan är ett förtydligande baserat på gällande lagar, föreningens stadgar och ordningsregler, som är till för att förtydliga vad som gäller vid renovering.


Läs alltid igenom checklistan, ordningsreglerna och stadgarna INNAN du påbörjar en renovering - och i de fall som krävs ska ansökan om renovering skickas in till styrelsen i god tid innan renoveringen påbörjas.


Bilar på innergården

Parkering

Det är under inga omständigheter tillåtet att köra in eller parkera bilen på innergården. Detta gäller även vid in- och utflyttning eller renovering.

Utfört underhåll 2021

Underhåll

Avlopp

Relining bottenavlopp Bellevuevägen 6 (Q4 2020)

Relining bottenavlopp Bellevuevägen 4 (Q4 2020)

Relining bottenavlopp Hillerödsvägen 5 (Q1 2021)

Relining bottenavlopp Bellevuevägen 2 (Q1 2021)


Tvättstuga

1 tvättmaskin utbytt (Bellevuevägen 2)


Värmesystem

Grönt vatten har installerats.

Revisorer 20/21

Ur föreningens stadgar:

Styrelsen 20/21

Kontakt

Styrelsen når du enklast per mail på styrelsen@brfviborg1.se.


För medlemmar som saknar tillgång till internet finns även ett telefonnummer som går direkt till en telefonsvarare. Telefonnumret hittar du på infotavlan i trapphuset, och telefonsvararen lyssnas normalt av i samband med styrelsemöten.


Besök

Normalt håller styrelsen öppet hus i styrelserummet den första helgfria tisdagen varje månad. Pga rådande omständigheter är detta inställt tillsvidare.


Ur föreningens stadgar:

Valberedning 20/21

Kontakt

Valberedningen nås enklast på valberedningen@brfviborg1.se


Ur föreningens stadgar:

Störningslista

Dokument

Används vid störningar från andra bostadsrätter.

Motionsmall

Dokument

Kan användas när du önskar att skicka in en motion till nästkommande stämma.

Checklista

Dokument

Att tänka på vid renovering

Energideklaration Bellevuevägen 6

Dokument

Energideklaration Bellevuevägen 2

Dokument

Energideklaration Köpenhamnsvägen 34

Dokument

Energideklaration Köpenhamnsvägen 32

Dokument

Energideklaration Bellevuevägen 4

Dokument

Energideklaration Hillerödsvägen 5

Dokument

Ordningsregler 2011

Dokument

Proposition 2019 - Om friköp

Dokument

Styrelsens proposition om friköp

Stadgar 2018

Dokument

Årsredovisning 2019

Dokument

Årsredovisning 2018

Dokument

Årsredovisning 2017

Dokument

Årsredovisning 2016

Dokument

Årsredovisning 2015

Dokument

Årsredovisning 2014

Dokument

Årsredovisning 2013

Dokument

Ansökningsblankett

Dokument

Andrahandsupplåtelse

Odlingslott

Utemiljö

Antal:

1 (upptagen)


Föreningens odlingslott är för närvarande upptagen. I nuläget finns inga konkreta planer på att utöka detta, men om intresse finns - vänligen ta kontakt med styrelsen.

Grillplatser

Utemiljö

Föreningen har 3 gemensamma grillplatser, och här är det tillåtet att grilla.


Självklart är du försiktig, använder tändvätska med måtta och städar undan efter dig när du är klar.

Att renovera och underhålla en bostadsrätt

Renovering

Alla renoveringar ska utföras enligt gällande lagar och regler för respektive bransch.


Vi vill också särskilt påtala vikten av att inga som helst ingrepp får göras på de delar av lägenheterna som föreningen ansvarar för utan styrelsens skriftliga godkännande. Du kan läsa mer om ansvarsfördelningen i stadgarna.


Som medlem ansvarar du också för att de som besöker eller uppehåller sig i din bostadsrätt inte skräpar ner i de gemensamma delarna av husen eller generellt inom föreningens område. Detta gäller även när det är hantverkare du har haft på besök. Byggavfall ska inte förvaras i trapphus eller utanför porten, och får heller inte kastas i miljöhuset.

Radiatorer

Värme

Underhållsansvar

Medlemmar ansvarar endast för målning av radiatorer.


Det innebär också att målning av radiatorer är det enda du som medlem får lov att göra med radiatorerna utan styrelsens skriftliga godkännande.


Antal radiatorer per lägenhet?

Samtliga lägenheter har försetts med minst en radiator per rum. Detta gäller i kök, sovrum, vardagsrum, hall och badrum.


Det händer dessvärre ibland att vissa medlemmar (tidigare eller nuvarande), trots att det inte är tillåtet, väljer att plocka bort radiatorer i samband med renovering.


Har du flyttat in i en lägenhet som inte har ett element per rum, vänligen kontakta styrelsen så fort du upptäcker att det saknas.


Felanmälan

Upplever du att det trots låg utomhustemperatur inte finns någon värme i dina element/radiatorer så görs felanmälan i vanlig ordning till förvaltaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Tagg till portsystemet

Nycklar, lås & taggar

Till varje lägenhet har det från början funnits 3 taggar. Det är säljarens ansvar att dessa överlämnas till köparen vid lägenhetsöverlåtelse.

Förlust

Det är viktigt att alltid omgående anmäla förlust av tagg till styrelsen så att denna kan spärras, så att inte obehöriga får tillgång till våra hus.

Kostnad

Saknar du en tagg eller har den gått sönder kan ny tagg till portsystemet erhållas för 200kr/tagg. Kontakta styrelsen för att beställa en ny.

Felsökning och felanmälan

Innan felanmälan görs:

  • kontrollera om det gäller alla dörrar du vanligtvis har tillgång till eller enbart en kontrollera om det bara är en av dina taggar eller alla hör med en granne om denne också upplever samma typ av problem.

  • Gäller det enbart en tagg så kan en ny beställas enligt instruktionerna ovan.

  • Gäller det samtliga taggar är det bra om du både mailar styrelsen och gör en felanmälan.

Föreningens parkeringsplatser

Parkering

Antal

40 st, varav en är till för motorcykel/moped.


För vem

Enbart medlemmar som är boende i föreningen kan tilldelas en parkeringsplats.


Kö & köhantering

Separat kö tillämpas (parkeringsplats följer inte med i förvärv av bostadsrätt eller vid andrahandsupplåtelse).


Vår ekonomiska förvaltare administrerar allt som rör våra parkeringsplatser. Det är också förvaltaren som kan svara på frågor om hur lång kön är, styrelsen har inte tillgång till denna information.


Pris

350 kr/månad (faktureras tillsammans med din månadsavgift)


Parkeringstillstånd & felparkeringar

Den medlem som har blivit tilldelad parkeringsplats i föreningen är skyldig att ha sitt parkeringstillstånd väl synligt i bilen.


Den medlem som uppdagar att någon felaktigt parkerat på medlemmens parkeringsplats, måste själv ta kontakt med parkeringsbolaget. Telefonnummer finns på skyltar i anslutning till parkeringarna.

Container

Avfallshantering

Ca fyra gånger per år placeras det ut en container där medlemmarna kan slänga grovavfall, till exempel möbler och annat icke miljöfarligt avfall. Det är viktigt att inte kasta miljöfarligt avfall, exempelvis målarfärg eller bildäck, då detta medför stora extrakostnader för föreningen.


När container är beställd publiceras information om detta på hemsidan, det anslås (i mån av tid) även i trapphusen.


Grovavfall får ej förvaras i trappuppgångar, källar- eller vindsgångar i väntan på nästa container.

Tvättstugor

Gemensamma utrymmen

Det finns 6 tvättstugor i föreningen, en i varje hus. Den som saknar bokningskolv (krävs för att boka i hus 4 och 34) kan kontakta Lennart Lundh på Lundhs låssmedja för att beställa en kolv. Telefonnummer 0705266265.


Bellevuevägen 2 (bokningslista på dörren)

1 tvättmaskin

1 torktumlare

1 torkskåp

Bellevuevägen 6 (bokningslista på dörren)

1 tvättmaskin

1 torktumlare

1 torkskåp

Hillerödsvägen 5 (bokningslista på dörren)

2 tvättmaskiner

1 torktumlare

1 torkskåp

Köpenhamnsvägen 32 (bokningslista på dörren)

1 tvättmaskin

1 torktumlare

1 torkskåp

Bellevuevägen 4 (bokningstavla med kolv)

2 tvättmaskiner

2 torktumlare

Torkrum

Köpenhamnsvägen 34 (bokningstavla med kolv)

2 tvättmaskiner

2 torktumlare

Torkrum

Mangelrum

Nya elskåpsnycklar

Nycklar, lås & taggar

Elskåpen

I trapphusen finns ett elskåp på vardera våningsplan. I dessa finns bland annat huvudsäkringen till respektive lägenhet.

Nya lås

Av säkerhetsskäl, eftersom många nycklar saknades och flera skåp stod uppbrutna, så byttes under hösten 2019 låsen ut.

Utdelning av nycklar

Nya nycklar har delats ut vid ett antal olika tillfällen. Har du missat alla tillfällen, så kan du anmäla dig till nästa öppet hus i kalendern.

Samlingslokal

Gemensamma utrymmen

OBS! UTHYRNINGSSTOPP

2021-02-17 fattade styrelsen beslut om att stoppa all uthyrning av lokalen/övernattningsrummet. Detta på grund av gällande pandemilag där fastighetsägaren har ett stort ansvar för att kontrollera att gränsen på max 8 personer hålls. Det är inte praktiskt genomförbart för styrelsen att följa upp detta vid varje enskild uthryning, och därför råder det alltså tills vidare uthyrningsstopp.I källaren på Bellevuevägen 6C finns föreningens samlingslokal, som används till exempel vid föreningens årsstämma och andra större möten. Det går även bra för våra medlemmar att hyra lokalen för diverse sammankomster. Det finns tillgång till kök och toalett i anslutning till samlingslokalen.


Kostnad

200 kr per påbörjat dygn, vilken faktureras i samband med månadsavgiften.


Att tänka på:

Det ligger lägenheter precis ovanför lokalen, så precis som när du har gäster hemma i din lägenhet gäller det att visa hänsyn till grannarna, och det ska vara tyst senast klockan 22.00.


Säkerhet:

Av säkerhetsskäl får det inte vistas mer än 50 personer i lokalen.


Om du är intresserad av att hyra samlingslokalen, gör följande:

OBS! Minst en veckas framförhållning krävs.


Utanför styrelserummet, i källaren på Köpenhamnsvägen 32, hänger en kalender där du skriver upp dig för den dag du önskar hyra lokalen i kalendern (om den är ledig). Kontakta styrelsen i samband med att du bokar samlingslokalen i kalendern, för att komma överens om när du kan få nyckeln. Kontakta styrelsen antingen via mail eller besök oss på nästa öppet hus. Innan nyckeln återlämnas till styrelsen skall lokalen vara väl städad.

Övernattningsrum

Gemensamma utrymmen

OBS! UTHYRNINGSSTOPP

2021-02-17 fattade styrelsen beslut om att stoppa all uthyrning av lokalen/övernattningsrummet. Detta på grund av gällande pandemilag där fastighetsägaren har ett stort ansvar för att kontrollera att gränsen på max 8 personer hålls. Det är inte praktiskt genomförbart för styrelsen att följa upp detta vid varje enskild uthryning, och därför råder det alltså tills vidare uthyrningsstopp.Vi har fått tillstånd att använda en del av samlingslokalen på Bellevuevägen 6C till övernattningsrum.


I anslutning till samlingslokalen finns tillgång till kök och toalett. Den medlem som hyr övernattningsrummet förser själv sina gäster med sängkläder och handdukar. Samma regler och priser gäller här som vid hyra av samlingslokalen.

Miljöhuset

Avfallshantering

Att exempelvis vika ihop kartonger innan dessa kastas något av alla de kärl vi har för papp ser vi som en självklarhet att de flesta vuxna människor klarar av. Att ni om ett kärl är fullt väljer ett annat, för flertalet av kärl har vi flera av, i stället för att bara använda det som står absolut närmast likaså. Det samma gäller när det kommer till att läsa på skyltarna och inte exempelvis kasta allt metallskräp i kärlet för metallförpackningar. Vi är övertygade om att alla klarar av det!


Är du osäker på var du får kasta en särskild typ av avfall, så hör gärna av dig!


Observera att sopbilarna enligt avtal inte behöver hämta kärl vars lock inte går att stänga.


Sköts inte ovanstående kommer det i förlängningen innebära förhöjda månadsavgifter.