Avgiftshöjningar

Senaste höjning:

Kommande höjningar:

Styrelsen har budgetmöte en gång om året, under hösten.

2020-01-01 höjdes årsavgiften med 6% och värmetillägget med 2%.

När och om det beslutats om avgiftshöjningar så meddelas detta här och i medlemsinformationen.

Friköpt tomt

Bostadsrättsföreningen Viborg 1 har sedan starten på 40-talet haft ett tomträttsavtal för fastigheterna (tomterna) Viborg 1 och Spetsen 1, och det senaste avtalet för tomträtten löpte ut 2020-03-14.

Vid en extrastämma 2019-10-14 beslutades enhälligt att föreningen önskar friköpa tomten, och styrelsen har därmed arbetat vidare med detta.

2020-06-24 betalades köpesumman till Malmö Stad, efter att ärendet hanterats i flera instanser.

Årsredovisningar

På sidan Dokument hittar du den senaste årsredovisningen. Nya årsredovisningar publiceras i direkt anslutning till föreningens årsstämma.

El

Du betalar

Kostnad

Du betalar också

Kostnad

En fast kostnad för mätningen, då föreningen har gemensam el, vilket innebär att du som medlem ej behöver teckna eget elavtal.

20kr (16 kr ex moms)

Debiteras månadsvis

För din egen förbrukning

Varierar.

Debiteras kvartalsvis.

Värme

Du betalar

Kostnad

Debiteras

En fast kostnad för värmetillägg

Exakt belopp ser du på din avi, eller så kan du kontakta vår ekonomiska förvaltare för mer information.

Månadsvis

Bredband

Du betalar

Kostnad

Debiteras

För den kapacitet innehavaren av bostadsrätten valt, dock lägst 100 Mbps.

fr. 99kr

Månadsvis

TV

Du betalar

Kostnad

Debiteras

För TV paket Bas. Denna är ej möjlig att välja bort.

90 kr

Månadsvis

  • Brf Viborg 1
  • Brf Viborg 1