Kontakt

Att tänka på vid kontakt:

Vi förväntar oss att du läser igenom informationen vi publicerat på hemsidan, inklusive senaste årsredovisningen innan du kontaktar oss. Vi har tyvärr ingen möjlighet att sitta och besvara samma eller näst intill samma frågor gång på gång, utan har alltså valt att publicera informationen på hemsidan för att underlätta för alla inblandade.

När du läst igenom informationen på hemsidan så är du välkommen att kontakta oss gällande övriga frågor. Observera att vi i vissa fall redan på hemsidan hänvisar till exempelvis vår ekonomiska förvaltare för vissa frågor - och vi förväntar oss då att du vänder dig dit gällande frågor av det slaget.

Glöm inte att uppge lägenhetens 3-siffriga lägenhetsnummer/objektnummer.

Tack på förhand!

Om föreningen & våra hus

Antal hus

Antal bostadsrätter

Bostäderna är fördelade enligt följande

Föreningen registrerades år 1945 under namnet Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 3. Då vi inte längre är en del av Riksbyggen bytte föreningen 2011 namn till Bostadsrättsföreningen Viborg 1, efter fastighetsbeteckningen för tomten som fem av våra sex hus står på.

Husen stod klara för inflyttning 1947-48.

6 huskroppar med vardera 3 trappuppgångar och 3 våningar

122 lägenheter och 4 lokaler, som alla upplåts med bostadsrätt

1:or - 1 st

2:or - 103 st

3:or - 18 st

Delat ägande

Föreningen kan godkänna delat ägande. Exempelvis kan förälder och barn godkännas som delägare om den av ägarna som använder bostaden som permanentbostad äger minst 10% av bostadsrätten.

Juridisk person

Juridisk person godkänns ej som medlem.

  • Brf Viborg 1
  • Brf Viborg 1