Vinds- och källarförråd

För vad

För vem

När förrådet är fullt?

Förråden får enbart användas till förvaring.


Det inte är tillåtet att förvara brandfarliga vätskor och liknande i förråden.

Till i stort sett varje lägenhet hör ett vindsförråd och ett källarförråd.

Det är inte tillåtet att ställa ifrån sig skräp och annat i gångarna på vinden eller i källaren, då detta resulterar i anmärkningar vid det systematiska brandskyddsarbetet.

Extra källarförråd

För vem

För vad

Uthyrningsstopp

Föreningen har ett antal extra källarförråd, som är mellan 7 m2 och 30 m2.

Förråden hyrs enbart ut till föreningens medlemmar så länge de bor i föreningen, och ska tömmas och städas i samband med utflyttning från föreningen.

Förråden får enbart användas till förvaring.

Vi vill uppmärksamma våra medlemmar på att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga vätskor och liknande i förråden.

För närvarande råder uthyrningsstopp, då vi jobbar med att gå igenom samtliga utrymmen i föreningen - och inventerar de nycklar vi har. Detta är ett extremt omfattande arbete, och vi har ingen möjlighet att i nuläget svara på när vi är klara.

Cyklar

Cyklar parkeras i cykelställen som finns i anslutning till porten, eller i källarutrymmena som är avsedda för cyklar.

Är cykelställen på gården fulla, så parkeras cykeln i källaren. Inte på gräsmattorna eller gångbanorna.

Väljer du att cykla inom föreningens område så visar du självfallet hänsyn till dina grannar när du gör det.

Barnvagnsförråd

Kostnad:

Avtalstid:

Styrelsen har beslutat att upplåta vaktmästarnas tidigare garage som barnvagnsrum för att komma i ordning med problematiken runt att vissa medlemmar parkerat sina barnvagnar i trapphusen - något som är absolut förbjudet med hänsyn till brandsäkerheten och möjliga utrymningsvägar i trapphusen.

100kr/månad

3 månaders uppsägningstid

Kontakta styrelsen för mer information!

För kostnadsfri förvaring av barnvagnar så finns precis som tidigare cykelrummen i källaren.

  • Brf Viborg 1
  • Brf Viborg 1