Det är under inga omständigheter tillåtet att köra in eller parkera bilen på innergården. Detta gäller även vid in- och utflyttning eller renovering.

Föreningens parkeringsplatser

Antal

För vem

Kö & köhantering

Pris

Parkeringstillstånd & felparkeringar

40 st, varav en är till för motorcykel/moped.

Enbart medlemmar som är boende i föreningen kan tilldelas en parkeringsplats.

Separat kö tillämpas (parkeringsplats följer inte med i förvärv av bostadsrätt eller vid andrahandsupplåtelse).


Vår ekonomiska förvaltare administrerar allt som rör våra parkeringsplatser. Det är också förvaltaren som kan svara på frågor om hur lång kön är, styrelsen har inte tillgång till denna information.

350 kr/månad (faktureras tillsammans med din månadsavgift)

Den medlem som har blivit tilldelad parkeringsplats i föreningen är skyldig att ha sitt parkeringstillstånd väl synligt i bilen.


Den medlem som uppdagar att någon felaktigt parkerat på medlemmens parkeringsplats, måste själv ta kontakt med parkeringsbolaget. Telefonnummer finns på skyltar i anslutning till parkeringarna.

Boendeparkering i området

Boendeparkering kan erhållas i gatorna i föreningens omgivning, och du som bilägare hanterar själv din eventuella boendeparkering för ditt fordon.

  • Brf Viborg 1
  • Brf Viborg 1