Grillplatser

Föreningen har 3 gemensamma grillplatser, och här är det tillåtet att grilla.


Självklart är du försiktig, använder tändvätska med måtta och städar undan efter dig när du är klar.

Odlingslott

Antal:

1 (upptagen)


Föreningens odlingslott är för närvarande upptagen. I nuläget finns inga konkreta planer på att utöka detta, men om intresse finns - vänligen ta kontakt med styrelsen.

Trädgårdsskötsel

Från och med 2019-06-03 har föreningen avtal med SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum - när det gäller fastighets- och trädgårdsskötsel. Denna består bland annat av att de gör ronderingar i våra hus med jämna mellanrum.


Upptäcker du någonting fel i våra gemensamma utrymmen så gör gärna en felanmälan. De mindre akuta felen åtgärdas i samband med nästa rondering, medan större fel kan bli åtgärdade snabbare.


Kontaktuppgifter finner du under felanmälan..