top of page

Miljöhuset

Att exempelvis vika ihop kartonger innan dessa kastas något av alla de kärl vi har för papp ser vi som en självklarhet att de flesta vuxna människor klarar av. Att ni om ett kärl är fullt väljer ett annat, för flertalet av kärl har vi flera av, i stället för att bara använda det som står absolut närmast likaså. Det samma gäller när det kommer till att läsa på skyltarna och inte exempelvis kasta allt metallskräp i kärlet för metallförpackningar. Vi är övertygade om att alla klarar av det!


Är du osäker på var du får kasta en särskild typ av avfall, så hör gärna av dig!


Observera att sopbilarna enligt avtal inte behöver hämta kärl vars lock inte går att stänga.


Sköts inte ovanstående kommer det i förlängningen innebära förhöjda månadsavgifter.

Trädgårdsavfall

Vid sidan av miljöhuset finns ett antal kärl som trädgårdsskötarna använder till trädgårdsavfall. Har du döda växter som behöver kastas, så är det okej att göra det i dessa kärl.


Märk väl: ingenting annat får dumpas i detta utrymme, varken i kärlen eller på marken runtomkring.

Container

Ca fyra gånger per år placeras det ut en container där medlemmarna kan slänga grovavfall, till exempel möbler och annat icke miljöfarligt avfall. Det är viktigt att inte kasta miljöfarligt avfall, exempelvis målarfärg eller bildäck, då detta medför stora extrakostnader för föreningen.


När container är beställd publiceras information om detta på hemsidan, det anslås (i mån av tid) även i trapphusen.


Grovavfall får ej förvaras i trappuppgångar, källar- eller vindsgångar i väntan på nästa container.

Återvinningscentral

Grovavfall, farligt avfall och elektronik lämnas på närmaste återvinningscentral. Läs mer på Sysavs hemsida om återvinningscentralerna i Bunkeflo och Norra Hamnen.

bottom of page