top of page

Ansökningsblankett

Andrahandsupplåtelse

Checklista

Att tänka på vid renovering

Energideklaration Bellevuevägen 2

Energideklaration Bellevuevägen 4

Energideklaration Bellevuevägen 6

Energideklaration Hillerödsvägen 5

Energideklaration Köpenhamnsvägen 32

Energideklaration Köpenhamnsvägen 34

Motionsmall

Kan användas när du önskar att skicka in en motion till nästkommande stämma.

Ordningsregler 2011

Proposition 2019 - Om friköp

Styrelsens proposition om friköp

Revisionsberättelse 2021

För att ta del av digitalt signerad version vänligen ta kontakt med styrelsen.

Stadgar 2023

Störningslista

Används vid störningar från andra bostadsrätter.

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021

För att ta del av digitalt signerad version vänligen ta kontakt med styrelsen.

Årsredovisning 2022

bottom of page