top of page

Årsredovisningar

På sidan Dokument hittar du den senaste årsredovisningen. Nya årsredovisningar publiceras i direkt anslutning till föreningens årsstämma.

Avgiftshöjningar

Kommande höjningar:

Styrelsen har budgetmöte en gång om året, under hösten. Det är i anslutning till budgetmötet avgifterna för det kommande året beslutas.


När och om det beslutats om avgiftshöjningar så meddelas detta här och i medlemsinformationen.


Uppdatering 2021-12-02:

2022-01-01 höjs årsavgiftern med 10% och värmetillägget med 11%. Mer om detta hittar du här.

Tidigare höjningar:

  • 2021-01-01 höjdes årsavgiften med 10% och värmetillägget med 2%. Mer om detta hittar du här.

  • 2020-01-01 höjdes årsavgiften med 6% och värmetillägget med 2%.

Mer från aktuellt

Friköpt tomt

Föreningen har sedan starten på 40-talet haft ett tomträttsavtal för fastigheterna (tomterna) Viborg 1 och Spetsen 1, och det senaste avtalet för tomträtten löpte ut 2020-03-14.


Vid en extrastämma 2019-10-14 beslutades enhälligt att föreningen önskar friköpa tomten, och styrelsen har därmed arbetat vidare med detta.


2020-06-24 betalades köpesumman till Malmö Stad.

Mer från aktuellt

Bredband

Du betalar

För den kapacitet innehavaren av bostadsrätten valt, dock lägst 1000 Mbps.


Kostnad

fr. 75kr


Debiteras

Månadsvis

Mer från aktuellt

El

Du betalar

En fast kostnad för mätningen, då föreningen har gemensam el, vilket innebär att du som medlem ej behöver teckna eget elavtal.


Kostnad

20kr (16 kr ex moms)

Debiteras månadsvis


Du betalar också

För din egen förbrukning


Kostnad

Varierar.

Debiteras kvartalsvis.

TV

Du betalar

För TV paket Bas. Denna är ej möjlig att välja bort.


Kostnad

90 kr


Debiteras

Månadsvis

Värme

Du betalar

En fast kostnad för värmetillägg


Kostnad

Exakt belopp ser du på din avi, eller så kan du kontakta vår ekonomiska förvaltare för mer information.


Debiteras

Månadsvis

bottom of page