top of page

Årsstämma & extrastämma

Årsstämman (och eventuella extrastämmor) är din bästa möjlighet att påverka vad som händer i föreningen - utan att gå med i styrelsen.


Motioner

För att påverka så har du möjlighet att lämna in en motion - där du beskriver vad det är du föreslår att föreningens medlemmar ska rösta om. Under dokument hittar du en motionsmall du kan använda om du är osäker på vad som gäller. Enligt stadgarna så är sista datumet för att lämna in en motion den 1 februari - om inte styrelsen beslutar att ett senare datum ska gälla.

bottom of page