top of page

Cyklar

Cyklar parkeras i cykelställen som finns i anslutning till porten, eller i källarutrymmena som är avsedda för cyklar.


Är cykelställen på gården fulla, så parkeras cykeln i källaren. Inte på gräsmattorna eller gångbanorna.


Väljer du att cykla inom föreningens område så visar du självfallet hänsyn till dina grannar när du gör det.

Vinds- och källarförråd

För vad

Förråden får enbart användas till förvaring.


Det inte är tillåtet att förvara brandfarliga vätskor och liknande i förråden.


För vem

Till i stort sett varje lägenhet hör ett vindsförråd och ett källarförråd.


När förrådet är fullt?

Det är inte tillåtet att ställa ifrån sig skräp och annat i gångarna på vinden eller i källaren, då detta resulterar i anmärkningar vid det systematiska brandskyddsarbetet.

Extra källarförråd

Föreningen har ett antal extra källarförråd, som är mellan 7 m2 och 30 m2.


För vem

Förråden hyrs enbart ut till föreningens medlemmar så länge de bor i föreningen, och ska tömmas och städas i samband med utflyttning från föreningen.


För vad

Förråden får enbart användas till förvaring.


Vi vill uppmärksamma våra medlemmar på att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga vätskor och liknande i förråden.


bottom of page