Revisor

Ur föreningens stadgar:

Styrelse

Kontakt

Styrelsen når du enklast per mail på styrelsen@brfviborg1.se.


För medlemmar som saknar tillgång till internet finns även ett telefonnummer som går direkt till en telefonsvarare. Telefonnumret hittar du på infotavlan i trapphuset, och telefonsvararen lyssnas normalt av i samband med styrelsemöten.


Besök

Normalt håller styrelsen öppet hus i styrelserummet den första helgfria tisdagen varje månad. Pga rådande omständigheter är detta inställt tillsvidare.


Ur föreningens stadgar:

Valberedning

Kontakt

Valberedningen nås enklast på valberedningen@brfviborg1.se


Ur föreningens stadgar: