top of page

Kontakt

E-post: Styrelsen når du enklast, och i huvudsak, per mail på styrelsen@brfviborg1.se.


Telefon: För medlemmar som saknar tillgång till internet finns även ett telefonnummer som går direkt till en telefonsvarare. Telefonnumret hittar du på infotavlan i trapphuset, och telefonsvararen lyssnas normalt av i samband med styrelsemöten. OBS: Vi önskar inte bli uppringda angående medlemsärenden på våra privata telefonnummer. Detta gäller oavsett hur du som ringer kommit över vårt telefonnummer.


Post: Post skickas till den postadress som anges under Ekonomi & Administration.


Övrigt: Om du uttryckligen fått besked om att lämna post/brev/blankett i styrelsens brevlåda så går det bra att göra detta. Observera att styrelsens brevlåda återfinns utanför styrelserummet i källaren på Köpenhamnsvägen 32C, och alltså inte genom brevinkastet till enskilda ledamöter.


Träffa oss: I nuläget håller ej styrelsen öppet hus i styrelserummet längre utan den som önskar träffa oss får gärna kontakta oss via Mail och då kan vi komma överens om datum och tid! 

Valberedning

Kontakt

Valberedningen nås enklast på valberedningen@brfviborg1.se

bottom of page