top of page

Kontakt

E-post: Styrelsen når du enklast, och i huvudsak, per mail på styrelsen@brfviborg1.se.


Telefon: För medlemmar som saknar tillgång till internet finns även ett telefonnummer som går direkt till en telefonsvarare. Telefonnumret hittar du på infotavlan i trapphuset, och telefonsvararen lyssnas normalt av i samband med styrelsemöten. OBS: Vi önskar inte bli uppringda angående medlemsärenden på våra privata telefonnummer. Detta gäller oavsett hur du som ringer kommit över vårt telefonnummer.


Post: Post skickas till den postadress som anges under Ekonomi & Administration.


Övrigt: Om du uttryckligen fått besked om att lämna post/brev/blankett i styrelsens brevlåda så går det bra att göra detta. Observera att styrelsens brevlåda återfinns utanför styrelserummet i källaren på Köpenhamnsvägen 32C, och alltså inte genom brevinkastet till enskilda ledamöter.


Träffa oss: I nuläget håller ej styrelsen öppet hus i styrelserummet längre utan den som önskar träffa oss får gärna kontakta oss via Mail och då kan vi komma överens om datum och tid! 

bottom of page