top of page

Bahnhof

Tjänster:

Bredband 1000 Mbps

Kontaktuppgifter:

https://bahnhof.se/om/kontakt

Kontakta leverantören om:

 • Du nyligen flyttat in och ännu inte aktiverat tjänsten

 • Du önskar uppgradera till högre hastigheter än den som ingår i avtalet.

 • Felsökning och felanmälan

När kan du kontakta styrelsen?

Det ska inte behövas om du följt instruktionerna ovan.

Nomor

Tjänster:

Skadedjurssanering


Kontaktuppgifter:

https://old.nomor.se/skadeanmalan


När ska du kontakta styrelsen?

När skadeanmälan är gjord.


Kontakta leverantören om:

Du får skadedjur i bostadsrätten.


Viktiga upplysningar vid kontakt med leverantören:

Du kan behöva uppge föreningens organisationsnummer (746000-8209) i samband med skadeanmälan.

SBC - Sveriges Bostadsrättscentrum

Tjänster:

 • Trapphusstädning

 • Trädgårdsskötsel

 • Fastighetsskötsel (gemensamma utrymmen)

 • Felanmälan (gemensamma utrymmen)

 • Felanmälan (de delar av lägenheten som föreningen ansvarar för enligt aktuella stadgar).


Kontaktuppgifter:

http://www.sbc.se/felanmalan

0771-722 722 (vardagar 07-21)


Kontakta leverantören om:

 • Det uppstår fel i exempelvis tvättstugor eller i andra gemensamma utrymmen.

 • Det uppstår fel i de delar av lägenheten som föreningen enligt stadgarna ansvarar för.

 • Du har synpunkter eller klagomål på hur städning utförs. Tanken är inte att du ska kontakta personen som utför arbetet.

 • Du har synpunkter eller klagomål på hur trädgård utförs. Tanken är inte att du ska kontakta personen som utför arbetet.


Uppföljning av felanmälningar:

När felanmälan gjorts till SBC får du som gjort anmälan ett mail eller sms som bekräftar att anmälan är mottagen. Anmälningarna kommer av SBC sedan kategoriseras med Tillsyn, Snarast eller Akut beroende på vad det handlar om.

Tillsynsärenden hanteras i samband med den rondering som fastighetsskötaren gör i våra fastigheter varje vecka. Det går dock inte att garantera att åtgärd görs vid första ronderingen då det ibland finns andra ärenden med högre prioritet.

Akuta ärenden är saker som har eller riskerar att skada liv eller egendom, och ärenden märkta med snarast hamnar någonstans där emellan. OBS: Vid akuta skador utanför kontorstid ska fastighetsjouren kontaktas.


Viktiga upplysningar vid kontakt med leverantören:

Ditt 3-siffriga lägenhetsnummer


När ska du kontakta styrelsen?

 • Om det under en längre tid uppmärksammas brister i städningen.

 • Om det under en längre tid uppmärksammas brister gällande skötseln av trädgården.

 • Om det tagit väldigt lång tid för förvaltaren att åtgärda ett fel som anmälts. Glöm då inte att uppge ditt ärendenummer du fått vid felanmälan.

SBC - Sveriges Bostadsrättscentrum (från 2021-01-01)

Tjänster:

hanterar avgifter och hyror, registrerar överlåtelser och nya pantsättningar på bostadsrätten. Hanterar även kö till parkering och förråd.


Kontaktuppgifter:

0771-722 722 (vardagar 07.00-21.00)

kundtjanst@sbc.se


Leverantörsfakturor skickas till:

8234 Brf. Viborg 1

C/O SBC

Box 5

851 02 Sundsvall


All övrig post skickas till:

8234 Brf. Viborg 1

C/O SBC

Box 226

851 04 Sundsvall

Security Assistance

Tjänster:

Skadejour


Viktiga upplysningar vid kontakt med leverantören:

Ditt 3-siffriga lägenhetsnummer

Telenor

Tjänster:

TV-paket: TV Bas


Kontaktuppgifter:

020 - 222 222


Kontakta leverantören om:

 • Du plötsligt saknar kanaler du tidigare haft

 • Du upplever dålig signal/mottagning

 • Du vill aktivera de tjänster som ingår i föreningens avtal - om du till exempel vill ha tillgång till HD-kanaler via Digital-box, istället för vanliga kanaler via antennkabel.

 • Du vill uppgradera till ett större kanalpaket till din tv.

VA-Syd

Tjänster:

Kallvatten


Kontaktuppgifter:

https://www.vasyd.se/


När ska du kontakta styrelsen?

Om du får information om att avbrottet beror på en granne.


Kontakta leverantören om:

Föreningen inte gått ut med information om vattenavstängning och det trots detta saknas kallvatten, eller upplevs vara fel på vattnet.


SMS-uppdateringar om driftstörning:

https://www.vasyd.se/Artiklar/SMS-avisering

bottom of page