top of page

SBC - Sveriges Bostadsrättscentrum (från 2021-01-01)

Tjänster:

hanterar avgifter och hyror, registrerar överlåtelser och nya pantsättningar på bostadsrätten. Hanterar även kö till parkering och förråd.


Kontaktuppgifter:

0771-722 722 (vardagar 07.00-21.00)

kundtjanst@sbc.se


Leverantörsfakturor skickas till:

8234 Brf. Viborg 1

C/O SBC

Box 5

851 02 Sundsvall


All övrig post skickas till:

8234 Brf. Viborg 1

C/O SBC

Box 226

851 04 Sundsvall

bottom of page