top of page

SBC - Sveriges Bostadsrättscentrum

Tjänster:

 • Trapphusstädning

 • Trädgårdsskötsel

 • Fastighetsskötsel (gemensamma utrymmen)

 • Felanmälan (gemensamma utrymmen)

 • Felanmälan (de delar av lägenheten som föreningen ansvarar för enligt aktuella stadgar).


Kontaktuppgifter:

http://www.sbc.se/felanmalan

0771-722 722 (vardagar 07-21)


Kontakta leverantören om:

 • Det uppstår fel i exempelvis tvättstugor eller i andra gemensamma utrymmen.

 • Det uppstår fel i de delar av lägenheten som föreningen enligt stadgarna ansvarar för.

 • Du har synpunkter eller klagomål på hur städning utförs. Tanken är inte att du ska kontakta personen som utför arbetet.

 • Du har synpunkter eller klagomål på hur trädgård utförs. Tanken är inte att du ska kontakta personen som utför arbetet.


Uppföljning av felanmälningar:

När felanmälan gjorts till SBC får du som gjort anmälan ett mail eller sms som bekräftar att anmälan är mottagen. Anmälningarna kommer av SBC sedan kategoriseras med Tillsyn, Snarast eller Akut beroende på vad det handlar om.

Tillsynsärenden hanteras i samband med den rondering som fastighetsskötaren gör i våra fastigheter varje vecka. Det går dock inte att garantera att åtgärd görs vid första ronderingen då det ibland finns andra ärenden med högre prioritet.

Akuta ärenden är saker som har eller riskerar att skada liv eller egendom, och ärenden märkta med snarast hamnar någonstans där emellan. OBS: Vid akuta skador utanför kontorstid ska fastighetsjouren kontaktas.


Viktiga upplysningar vid kontakt med leverantören:

Ditt 3-siffriga lägenhetsnummer


När ska du kontakta styrelsen?

 • Om det under en längre tid uppmärksammas brister i städningen.

 • Om det under en längre tid uppmärksammas brister gällande skötseln av trädgården.

 • Om det tagit väldigt lång tid för förvaltaren att åtgärda ett fel som anmälts. Glöm då inte att uppge ditt ärendenummer du fått vid felanmälan.

Security Assistance

Tjänster:

Skadejour


Viktiga upplysningar vid kontakt med leverantören:

Ditt 3-siffriga lägenhetsnummer

bottom of page