top of page

Trygg Hansa

Tjänster:

Kollektivt Bostadsrättstillägg


Kontaktuppgifter:

https://www.trygghansa.se/skadeanmalan


När ska du kontakta styrelsen?

Om det uppstår en skada som påverkar föreningen.


Försäkringstyp:

Bostadsrättsförsäkring (kollektiv)

Försäkringen gäller för egendomsskada i bostadsrättslägenhet.


Villkor och omfattning:

Trygg-Hansas villkor för Boendeförsäkring 2016-01-01 avsnitt A, B, F och G i tillämpliga delar. Grundsjälvrisken är 1 500 kr. Totalt antal lägenheter som omfattas av försäkringen: 122. Omfattning: Grundskydd enligt avsnitt C, Drulleförsäkring enligt avsnitt E. För ytterligare info: https://www.trygghansa.se/forsakringar/villkor


OBS:

Det kollektiva bostadsrättstillägget ersätter INTE en vanlig hemförsäkring för lösöre, utan innebär enbart att du inte behöver teckna ett separat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.


Viktiga upplysningar vid kontakt med leverantören:

Du kan behöva uppge föreningens organisationsnummer (746000-8209) i samband med skadeanmälan.

bottom of page