top of page

Nomor

Tjänster:

Skadedjurssanering


Kontaktuppgifter:

https://old.nomor.se/skadeanmalan


När ska du kontakta styrelsen?

När skadeanmälan är gjord.


Kontakta leverantören om:

Du får skadedjur i bostadsrätten.


Viktiga upplysningar vid kontakt med leverantören:

Du kan behöva uppge föreningens organisationsnummer (746000-8209) i samband med skadeanmälan.

bottom of page