top of page

Delat ägande

Föreningen kan godkänna delat ägande. Exempelvis kan förälder och barn godkännas som delägare om den av ägarna som använder bostaden som permanentbostad äger minst 10% av bostadsrätten.

Juridisk person

Juridisk person godkänns ej som medlem.

bottom of page