top of page

Ansök i god tid

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar krävs styrelsens tillstånd för följande:

  • Ingrepp i bärande konstruktion (vilket innefattar både bärande väggar och bjälklag)

  • ändring av befintliga ledningar för avlopp

  • ändring av befintliga ledningar för värme (detta innefattar även exempevis tillfällig bortplockning av radiatorer i samband med renovering eller avstängning av värmestam)

  • ändring av befintliga ledningar för gas (finns gasledningar kvar i vissa lägenheter)

  • ändring av befintliga ledningar för vatten

  • annan väsentlig förändring av lägenheten.

För att styrelsen ska ha möjlighet att lämna tillstånd till ovanstående så krävs en ansökan - så att vi fattar beslut på rätt grunder.


Ansökan om tillstånd skickas till styrelsen och behandlas därefter på förstkommande styrelsemöte. En ofullständig ansökan kompletteras på uppmaning av styrelsen och behandlas därefter på nästkommande styrelsemöte.


Vi vill också påminna om att du inte bör boka hantverkare innan tillstånd har lämnats, eftersom renoveringen får påbörjas först efter att tillstånd lämnats.

Husets fasad

Husets fasad är inte en del av din bostadsrätts inre, och du får därför inte heller göra några som helst ingrepp i fasaden utan att styrelsens tillstånd.

bottom of page