top of page

Grindar

De grindar som kan stängas, ska hållas stängda och de grindar som går att låsa, ska låsas.

Porttelefon

Släpp inte in någon du inte känner i trapphusen. Det har funnits tillfällen då medlemmar fått besök av obehöriga.


Entreprenörer som utför arbete för föreningens räkning har tillgång till tagg.

Störningar

Upplever du som medlem störningar från andra medlemmar eller boende i föreningen - eller deras gäster - så behöver styrelsen få information om följande:

  • Datum

  • Klockslag

  • Typ av störning

  • Vem som orsakar störningen - eller vilken lägenheten störningen kommer ifrån.

  • Information och kontaktuppgifter till dig som störs, så att vi har möjlighet att ställa följdfrågor.

Det är alltså INTE tillräckligt att ringa styrelsens telefonsvarare och be om att bli uppringd eller kalla på någon styrelsemedlem ute på gården, utan vi måste ha in dokumentation för att kunna ta störningen vidare.


Skicka gärna in din lista per mail! Väljer du att använda störningslistan som finns under dokument (eller som hänger utanför styrelserummet), så går det bra att lämna den i styrelsens brevlåda. Skicka dock gärna ett mail när du lämnat den, då brevlådan vanligtvis bara kollas en gång per månad.

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Föreningen bedriver systematiskt brandskyddsarbete i samarbete med Anticimex.

Som medlem och boende i föreningen har du också ett ansvar att se till att medverka till en trygg boendemiljö.


  • Vid tveksamhet angående förvaring av brandfarliga vätskor i lägenheten kontakta brandmyndigheten. 

  • Brandfarliga vätskor får ej förvaras i vinds- eller källarförråd.

  • Gasolflaskor får inte förvaras någonstans i fastigheterna. I övrigt gäller brandmyndighetens regler, se uppsatt information i trappuppgångarna.

  • I händelse av brand måste brandkåren kunna komma fram i alla allmänna utrymmen utan att hindras av saker som står i vägen. Det är därför ej tillåtet att det står barnvagnar, dörrmattor, skor etc i trapphusen.

  • Samtliga lägenheter måste ha en fungerande brandvarnare uppsatt.

bottom of page