top of page

Underhåll för 2023

Under 2023 så genomfördes en OVK där man upptäckte att flera lägenheter saknade tilluft. Därför beslutades det att fler eller samtliga lägenheter kommer få installerat spaltventiler i sina fönster för att få rätt ventilation i sina lägenheter. 


Under 2023 kommer det även startas en renovering av asfalten på innergården med anledning av att denna är bristfällig pga rötter mm.

bottom of page