Pågående och planerat underhåll

Avlopp (v 19 2022)

Underhållsspolning dagvattenbrunnar

Avlopp - stående stammar (vilande)

Utreda behovet av underhåll av tidigare utförd relining av badrumsstammar, samt möjlighet att koppla på de stammar som sattes in på 90-talet men aldrig kopplades in.

Ventilation (pågående)

Under 2022 ska OVK genomföras. Innan dess ska vi se över tilluften i samtliga lägenheter, då flera lägenheter saknar tilluft.

Värme/Energioptimering (pågående)

Efter att värmesystemet fått sig en välbehövd uppgradering under 2020 så lägger vi nu fokus på att optimera systemet.

Under våren 2021 monterades nya utomhusgivare på vår fasad samt inomhusgivare i ett antal bostäder.

Till att börja med så kommer E.On välja ut 18 lägenheter, men i förlängningen kan det bli samtliga 122 lägenheter - för att på så sätt dels öka komforten och minska energiförbrukningen, men också för att underlätta vid felsökning, exempelvis om det saknas värme så går det snabbt att se om det gäller enadst en lägenhet eller flera.