top of page

Underhållsplan

I samarbete med Sustend togs under våren/sommaren 2020 en ny underhållsplan fram. Denna använder styrelsen som underlag och arbetsredskap när det gäller föreningens underhåll, och vi budgeterar varje år för att kunna följa den.


Värt att poängtera är att en aktivitet som exempelvis enligt underhållsplanen är planerad till 2022 kan lika gärna inträffa 2020 som 2030, ifall behovet att tidigarelägga finns eller om status är betydligt bättre än förväntat.


För mäklare: Om och när vi beslutar om ytterligare underhåll så uppdateras denna sida.

bottom of page