top of page

Utfört underhåll 2022

Avlopp (v 19 2022)

Underhållsspolning dagvattenbrunnar

Avlopp - stående stammar (vilande)

Utreda behovet av underhåll av tidigare utförd relining av badrumsstammar, samt möjlighet att koppla på de stammar som sattes in på 90-talet men aldrig kopplades in.

OVK (Klar)

Under 2022-2023 genomfördes OVK. Vi såg över tilluften i samtliga lägenheter, då flera lägenheter saknar tilluft. 

Värme/Energioptimering (pågående)

Efter att värmesystemet fått sig en välbehövd uppgradering under 2020 så lägger vi nu fokus på att optimera systemet.

Under våren 2021 monterades nya utomhusgivare på vår fasad samt inomhusgivare i ett antal bostäder.

Till att börja med så kommer E.On välja ut 18 lägenheter, men i förlängningen kan det bli samtliga 122 lägenheter - för att på så sätt dels öka komforten och minska energiförbrukningen, men också för att underlätta vid felsökning, exempelvis om det saknas värme så går det snabbt att se om det gäller enadst en lägenhet eller flera.

Utfört underhåll 2021

Avlopp

Relining av bottenavlopp (Q4 2020 - Q2 2021)


Tvättstuga

1 tvättmaskin utbytt (Bellevuevägen 2)


Värmesystem

Grönt vatten har installerats.

Utfört underhåll 2020

Avlopp (Q1)

Spolning av stående stammar.


El/Belysning

Ny belysning i miljöhuset.


Radon (Q1-Q2)

Radonmätning. På grund av krav på radonmätning i fastigheterna utfördes radonmätning i början av året. Då alla värden var bra behövs inga ytterligare åtgärder.


Värmesystem (Q2-Q3)

Fullständig uppdatering av fjärrvärmecentralen.

Utfört underhåll 2019

El/Belysning

Löpande underhållsarbete för att säkra upp funktionen och minska risken för avbrott.


OVK

Obligatorisk ventilationskontroll Ytterligare ombesiktning och besiktning av de lägenheter som antingen fått anmärkningar eller som inte varit tillgängliga 2016


Säkerhet

Ny batteribackup samt förändring i elinstallationer i huset för att säkra upp taggsystemets funktion.


Tvättstugor

Service och inventering av all tvättstugeutrustning

1 tvättmaskin utbytt (Hillerödsvägen 5)

1 torktumlare utbytt (Köpenhamnsvägen 32)

Utfört underhåll 2018

Avlopp

Spolning och fräsning av bottenavlopp/bottenstammar


Brandsäkerhet

Installation av dörrstängare mellan trapphus och källare


El/Belysning

Ny elcentral till miljöhus och pannrum, samt ny belysning på miljöhuset

Utfört underhåll 2017

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll - Ombesiktning och besiktning av de lägenheter som antingen fått anmärkningar eller som inte varit tillgängliga 2016


Tvättstugor

Målning av mangelrummet

Inköp av tre nya torkskåp

Utfört underhåll 2016

Källare

Renovering av källargångar

Ny belysning


OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Utfört underhåll 2015

Avlopp

Underhållsspolning av avloppsstammar

Installation av råttstopp


Skyddsrum

Upprustning av skyddsrummen


Tvättstugor

Installation av torktumlare i de tvättstugor som tidigare saknat en

Utfört underhåll 2014

El

Gemensam el

Utfört underhåll 2011

Utemiljö

Nya staket och grindar kring området

Tre nya grillplatser på gårdarna

Utfört underhåll 2010

Avlopp

Relining av avloppsrör i badrummen

Inkoppling av nya avloppsrör i köken


El/Belysning

Ny energisnål trappbelysning installerades

Utfört underhåll 2008

Utemiljö

Nya planteringar på gårdarna, nya rabatter och nya entrégångar

Utfört underhåll 2006

Säkerhet

Installation av porttelefoner


Tak

Byte av tak

Utfört underhåll 1995

El

Nya elstigare

Utfört underhåll 1993

VVS

Samtliga tappvattenstammar byttes ut till nya.

I samband med stambytet fördrogs även nya avloppsstammar till kök och badrum, för att i framtiden kunna koppla nya köks- och badrumsstick på dessa stammar.

Utfört underhåll 1980-1989

Fasad

Fasaderna tilläggsisolerades och kläddes med tegel


Balkonger

Nya balkonger

bottom of page