top of page

Grillplatser

Föreningen har 3 gemensamma grillplatser, och här är det tillåtet att grilla.


Självklart är du försiktig, använder tändvätska med måtta och städar undan efter dig när du är klar.

Odlingslott

Antal:

1 (upptagen)


Föreningens odlingslott är för närvarande upptagen. I nuläget finns inga konkreta planer på att utöka detta, men om intresse finns - vänligen ta kontakt med styrelsen.

Läs mer i kalendern

Trädgårdsskötsel

Från och med 2019-06-03 har föreningen avtal med SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum - när det gäller fastighets- och trädgårdsskötsel.


Har du synpunkter på hur trädgården sköts kan du göra en felanmälan till SBC, så att vi kan ta upp det för diskussion vid behov. 


Det är inte meningen att du ska ta upp dina synpunkter med den som utför arbetet.

bottom of page