Miljöhuset

Efter ett något kaotiskt 2018, så bytte vi i april 2019 bytt leverantör gällande sophämtningen, vilket hittills fungerat betydligt bättre!


Vi vill påtala vikten av att hålla ordning i miljöhuset. Att exempelvis vika ihop kartonger innan dessa kastas något av alla de kärl vi har för papp. Att ni om ett kärl är fullt väljer ett annat, för flertalet av kärl har vi flera av, men ändå används bara det som står absolut närmast. Att läsa på skyltarna och inte exempelvis kasta allt metallskräp i kärlet för metallförpackningar.


Är du osäker på var du får kasta en särskild typ av avfall, så hör gärna av dig!


I och med bytet av fastighetsskötare i juni 2019 så har vi inte längre någon vaktmästare på plats varje dag som lägger tid på att trycka ihop kartonger åt medlemmar som inte orkat göra det själv, eller flytta runt kärlen och ställa de som faktiskt är tomma ytterst, vilket innebär att du som medlem måste se till att komprimera ditt avfall så gott det går själv.


Observera att sopbilarna enligt avtal inte behöver hämta kärl vars lock inte går att stänga.

Trädgårdsavfall

Vid sidan av miljöhuset finns ett antal kärl som trädgårdsskötarna använder till trädgårdsavfall. Har du överbliven jord eller döda växter som behöver kastas, så är det okej att göra det i dessa kärl.


Märk väl: ingenting annat får dumpas i detta utrymme, varken i kärlen eller på marken runtomkring.

Container

Image-empty-state.png

Ca fyra gånger per år placeras det ut en container där medlemmarna kan slänga grovavfall, till exempel möbler och annat icke miljöfarligt avfall. Det är viktigt att inte kasta miljöfarligt avfall, exempelvis målarfärg eller bildäck, då detta medför stora extrakostnader för föreningen.


När container är beställd publiceras information om detta på hemsidan, det anslås (i mån av tid) även i trapphusen.


Grovavfall får ej förvaras i trappuppgångar, källar- eller vindsgångar i väntan på nästa container.

Återvinningscentral

Grovavfall, farligt avfall och elektronik lämnas på närmaste återvinningscentral. Läs mer på Sysavs hemsida om återvinningscentralerna i Bunkeflo och Norra Hamnen.