Avgiftshöjningar

Kommande höjningar:

Styrelsen har budgetmöte en gång om året, under hösten. Det är i anslutning till budgetmötet avgifterna för det kommande året beslutas.


När och om det beslutats om avgiftshöjningar så meddelas detta här och i medlemsinformationen.


Tidigare höjningar:

  • 2021-01-01 höjdes årsavgiften med 10% och värmetillägget med 2%. Mer om detta hittar du här.

  • 2020-01-01 höjdes årsavgiften med 6% och värmetillägget med 2%.

Friköpt tomt

Föreningen har sedan starten på 40-talet haft ett tomträttsavtal för fastigheterna (tomterna) Viborg 1 och Spetsen 1, och det senaste avtalet för tomträtten löpte ut 2020-03-14.


Vid en extrastämma 2019-10-14 beslutades enhälligt att föreningen önskar friköpa tomten, och styrelsen har därmed arbetat vidare med detta.


2020-06-24 betalades köpesumman till Malmö Stad.

Årsredovisningar

På sidan Dokument hittar du den senaste årsredovisningen. Nya årsredovisningar publiceras i direkt anslutning till föreningens årsstämma.

El

Du betalar

En fast kostnad för mätningen, då föreningen har gemensam el, vilket innebär att du som medlem ej behöver teckna eget elavtal.


Kostnad

20kr (16 kr ex moms)

Debiteras månadsvis


Du betalar också

För din egen förbrukning


Kostnad

Varierar.

Debiteras kvartalsvis.

Bredband

Du betalar

För den kapacitet innehavaren av bostadsrätten valt, dock lägst 100 Mbps.


Kostnad

fr. 99kr


Debiteras

Månadsvis

TV

Du betalar

För TV paket Bas. Denna är ej möjlig att välja bort.


Kostnad

90 kr


Debiteras

Månadsvis