Kontakt

Vi förväntar oss att du läser igenom informationen vi publicerat på hemsidan, inklusive senaste årsredovisningen innan du kontaktar oss. Vi har tyvärr ingen möjlighet att sitta och besvara samma eller näst intill samma frågor gång på gång, utan har alltså valt att publicera informationen på hemsidan för att underlätta för alla inblandade.


När du läst igenom informationen på hemsidan så är du välkommen att kontakta oss gällande övriga frågor. Observera att vi i vissa fall redan på hemsidan hänvisar till exempelvis vår ekonomiska förvaltare (som svarar på frågor gällande föreningens ekonomi) för vissa frågor och vi förväntar oss då att du vänder dig dit gällande frågor av det slaget.


Att tänka på vid kontakt:

Glöm inte att uppge lägenhetens 3-siffriga lägenhetsnummer/objektnummer.


Tack på förhand!

Om föreningen & våra hus

Föreningen registrerades år 1945 under namnet Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 3. Då vi inte längre är en del av Riksbyggen bytte föreningen 2011 namn till Bostadsrättsföreningen Viborg 1, efter fastighetsbeteckningen för tomten som fem av våra sex hus står på.


Husen stod klara för inflyttning 1947-48.


Antal hus

6 huskroppar med vardera 3 trappuppgångar och 3 våningar


Antal bostadsrätter

122 lägenheter och 4 lokaler, som alla upplåts med bostadsrätt


Bostäderna är fördelade enligt följande

1:or - 1 st

2:or - 103 st

3:or - 18 st

Delat ägande

Föreningen kan godkänna delat ägande. Exempelvis kan förälder och barn godkännas som delägare om den av ägarna som använder bostaden som permanentbostad äger minst 10% av bostadsrätten.

Juridisk person

Juridisk person godkänns ej som medlem.

Överlåtelsetillsyn

Föreningen utför, i samarbete med vår tekniska förvaltare på SBC, en okulär tillsyn av lägenheten i samband med överlåtelse.


Tillsynen ersätter inte varken köparens undersökningsplikt eller säljare/mäklares upplysningsplikt - utan är endast till för att styrelsen ska få översikt över de delar som föreningen ansvarar för.


Tillsynen beställs av styrelsen i samband med att alla överlåtelsehandlingar inkommer till vår ekonomiska förvaltare. Säljaren blir därefter kontaktad av vår tekniska förvaltare för tidbokning och det är först efter genomförd tillsyn som vi behandlar överlåtelsen.