Vinds- och källarförråd

För vad

Förråden får enbart användas till förvaring.


Det inte är tillåtet att förvara brandfarliga vätskor och liknande i förråden.


För vem

Till i stort sett varje lägenhet hör ett vindsförråd och ett källarförråd.


När förrådet är fullt?

Det är inte tillåtet att ställa ifrån sig skräp och annat i gångarna på vinden eller i källaren, då detta resulterar i anmärkningar vid det systematiska brandskyddsarbetet.

Extra källarförråd

Föreningen har ett antal extra källarförråd, som är mellan 7 m2 och 30 m2.


För vem

Förråden hyrs enbart ut till föreningens medlemmar så länge de bor i föreningen, och ska tömmas och städas i samband med utflyttning från föreningen.


För vad

Förråden får enbart användas till förvaring.


Vi vill uppmärksamma våra medlemmar på att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga vätskor och liknande i förråden.


Uthyrningsstopp

För närvarande råder uthyrningsstopp, då vi jobbar med att gå igenom samtliga utrymmen i föreningen - och inventerar de nycklar vi har. Detta är ett extremt omfattande arbete, och vi har ingen möjlighet att i nuläget svara på när vi är klara.

Cyklar

Image-empty-state.png

Cyklar parkeras i cykelställen som finns i anslutning till porten, eller i källarutrymmena som är avsedda för cyklar.


Är cykelställen på gården fulla, så parkeras cykeln i källaren. Inte på gräsmattorna eller gångbanorna.


Väljer du att cykla inom föreningens område så visar du självfallet hänsyn till dina grannar när du gör det.

Barnvagnsförråd

Styrelsen har beslutat att upplåta vaktmästarnas tidigare garage som barnvagnsrum för att komma i ordning med problematiken runt att vissa medlemmar parkerat sina barnvagnar i trapphusen - något som är absolut förbjudet med hänsyn till brandsäkerheten och möjliga utrymningsvägar i trapphusen.


Kostnad:

100kr/månad


Avtalstid:

3 månaders uppsägningstid


Kontakta styrelsen för mer information!


För kostnadsfri förvaring av barnvagnar så finns precis som tidigare cykelrummen i källaren.