Nyinflyttad?

Styrelsen vill börja med att hälsa dig välkommen till bostadsrättsföreningen Viborg 1!

Föreningen kännetecknas av sitt lugn och sin trivsamma atmosfär, och vi hoppas att du ska trivas här.

Tillsammans äger vi våra hus och det är genom månadsavgifterna vi finansierar hela föreningens drift. Vi vill därför betona hur viktigt det är att vårda lägenheten och allt övrigt som vi äger gemensamt.


Förslag och idéer

Har du förslag, idéer eller synpunkter är du välkommen att kontakta styrelsen och framföra dessa. Gäller förslaget en större förändring, exempelvis någonting som berör många medlemmar eller innebär en stor kostnad, så är det bra att så snart som möjligt inkomma med en motion till nästa stämma.


Det är viktigt att du som medlem kommer på den årliga föreningsstämman och tar del i diskussioner och beslut som gäller dig och ditt boende.

Att bo i en bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt innebär inte att man köper en lägenhet. Det du i själva verket köpt är rätten att bo i en specifik lägenhet i bostadsrättsföreningens hus.


Med köpet följer bland annat ett underhållsansvar - helt enkelt att hålla "det inre" i lägenheten i gott skick. Var gränsen för "det inre" går i vår förening kan du läsa mer om i både bostadsrättslagen och i föreningens stadgar.


I tillägg så är du skyldig att följa de stadgar som föreningens medlemmar gemensamt fattat beslut om vid tidigare stämmor, samt föreningens ordningsregler.

Viktigt att tänka på vid inflytt

Parkering

Information om parkering hittar du här.

Medlemsinfo

Styrelsen informerar medlemmarna regelbundet via medlemsbrev som publiceras på hemsidan under aktuellt. Den som saknar internet kan be om att få informationen via utskick i brevlådan, men vi ser gärna att så många som möjligt väljer att prenumerera på uppdateringarna via hemsidan. Att prenumerera på medlemsinfon innebär att du får ett mail när vi publicerar informationen på hemsidan, och på så sätt undviker du att gå miste om viktig information.


Hemsidan

Svaret på många av de vanliga frågorna hittar du här på hemsidan. Läs därför igenom informationen på hemsidan innan du tar kontakt med styrelsen.


Renovering

Det finns mycket att tänka på innan renovering påbörjas, läs igenom all relevant information på hemsidan. Vi rekommenderar dig att börja här.

Om lägenhetsnummer

Din lägenhet har två olika lägenhetsnummer, som används på lite olika sätt.


3-siffrigt lägenhetsnummer

Ett 3-siffrigt, mellan 005-126, som ska användas i all kontakt med styrelsen och vid felanmälan till fastighetsskötarna. Ditt lägenhetsnummer återfinns på avin, där är det de 3 sista siffrorna i objektsnumret.


LM-kod

Dessutom har varje lägenhet ett 4-siffrigt lägenhetsnummer som används i kontakt med myndigheter, exempelvis vid folkbokföring. Detta lägenhetsnummer berättar på vilken våning i respektive trapphus och i vilken ordning din lägenhet kommer på respektive våningsplan. Det innebär att om du exempelvis har lägenhetsnummer 1202 så berättar 12 att du bor på våning 3 (våning 1 räknas som 0, även om det är en hel eller halv trappa upp), och 02 berättar att du bor bakom andra dörren räknat från vänster. Det innebär också att vi som har 18 trapphus har 18 lägenheter med lägenhetsnummer 1202, därför är inte detta nummer lämpligt att använda vid kontakt med styrelsen eller vid felanmälan till förvaltarna.

Namnskyltar

I samband med överlåtelse beställer föreningen nya namnskyltar till trapphustavla, porttelefon och dörr.


Skyltarnas utseende

Skyltarna på trapphustavlan är svarta med vit text, porttelefonen silverfärgade med svart text och lägenhetsdörren märks med vita bokstäver.


Namn på skyltarna

Skyltarna kommer innehålla enbart medlemmars namn - det vill säga en sambo som inte är medlem kommer inte få sitt namn på någon skylt - och finns det flera delägare i bostadsrätten så kommer samtliga av dessa namn att finnas på skyltarna oavsett om alla bor i lägenheten eller ej.


Sambo/Inneboende?

Det är tillåtet att sätta upp en lapp med en eventuell sambos namn på dörren, men klisterlappar och annat som sätts upp på föreningens trapphustavlor eller porttelefoner kommer att plockas bort. Eventuell rengöring eller ersättning av skador på glaset kommer att debiteras den medlem som orsakat dessa.