Att renovera och underhålla en bostadsrätt

Image-empty-state.png

I samarbete med vår tekniska förvaltare på SBC har en checklista gällande renovering av lägenheterna tagits fram. 


Checklistan är ett förtydligande baserat på gällande lagar, föreningens stadgar och ordningsregler, som är till för att förtydliga vad som gäller vid renovering.


Läs alltid igenom checklistan, ordningsreglerna och stadgarna INNAN du påbörjar en renovering - och i de fall som krävs ska ansökan om renovering skickas in till styrelsen i god tid innan renoveringen påbörjas.


Alla renoveringar ska utföras enligt gällande lagar och regler för respektive bransch.


Vi vill också särskilt påtala vikten av att inga som helst ingrepp får göras på de delar av lägenheterna som föreningen ansvarar för utan styrelsens skriftliga godkännande. Du kan läsa mer om ansvarsfördelningen i stadgarna.


Husets fasad är inte en del av din bostadsrätts inre, och du får därför inte heller göra några som helst ingrepp i fasaden.


Som medlem ansvarar du också för att de som besöker eller uppehåller sig i din bostadsrätt inte skräpar ner i de gemensamma delarna av husen eller generellt inom föreningens område. Detta gäller även när det är hantverkare du har haft på besök. Byggavfall ska inte förvaras i trapphus eller utanför porten, och får heller inte kastas i miljöhuset.


Glöm inte att informera dina grannar om när du ska börja och när du förväntas vara klar, innan du påbörjar renoveringen. Tänk också på att husen är lyhörda, och din lägenhet ofta delar åtminstone någon vägg med lägenheter i andra trapphus, och att även dessa bör informeras. De flesta har ett betydligt större tålamod gällande störande ljud om man vet när det förväntas ta slut!