Planerat underhåll

(Underhållsplan)

I samarbete med Sustend togs under våren/sommaren 2020 en ny underhållsplan fram. Denna använder styrelsen som underlag när det gäller föreningens underhåll, och vi budgeterar varje år för att kunna följa den.


Värt att poängtera är att en aktivitet som exempelvis enligt underhållsplanen är planerad till 2022 kan lika gärna inträffa 2020 som 2030, ifall behovet att tidigarelägga finns eller om status är betydligt bättre än förväntat.

Pågående underhåll

Avlopp - stående stammar (pågående)

Utreda behovet av underhåll av tidigare utförd relining av badrumsstammar.


Avlopp (pågående)

Planerat v44 2020 - v14 2021

Relining av bottenstammar/samlingsledningar.

Mer information om arbetet och hur det kommer påverka oss alla som bor här kommer publiceras på under aktuellt.


Energioptimering (pågående)

Efter att värmesystemet fått sig en välbehövd uppgradering tidigare i år så lägger vi nu fokus på att optimera systemet.

Under slutet av 2020 kommer det att monteras en ny utomhusgivare på vår fasad samt inomhusgivare i ett antal bostäder.

Till att börja med så kommer E.On välja ut 18 lägenheter, men i förlängningen kan det bli fler - för att på så sätt dels öka komforten och minska energiförbrukningen, men också för att underlätta vid felsökning, exempelvis om det saknas värme så går det snabbt att se om det gäller enadst en lägenhet eller flera.

Utfört underhåll 2020

Avlopp (Q1)

Spolning av stående stammar.


Radon (Q1-Q2)

Radonmätning. På grund av krav på radonmätning i fastigheterna utfördes radonmätning i början av året. Då alla värden var bra behövs inga ytterligare åtgärder.


Värmesystem (Q2-Q3)

Fullständig uppdatering av fjärrvärmecentralen.


El/Belysning

Ny belysning i miljöhuset.

Utfört underhåll 2019

El/Belysning

Löpande underhållsarbete för att säkra upp funktionen och minska risken för avbrott.


OVK

Obligatorisk ventilationskontroll Ytterligare ombesiktning och besiktning av de lägenheter som antingen fått anmärkningar eller som inte varit tillgängliga 2016


Säkerhet

Ny batteribackup samt förändring i elinstallationer i huset för att säkra upp taggsystemets funktion.


Tvättstugor

Service och inventering av all tvättstugeutrustning

Inköp av enstaka nya maskiner.

Utfört underhåll 2018

Avlopp

Spolning och fräsning av bottenavlopp/bottenstammar


Brandsäkerhet

Installation av dörrstängare mellan trapphus och källare


El/Belysning

Ny elcentral till miljöhus och pannrum, samt ny belysning på miljöhuset

Utfört underhåll 2017

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll - Ombesiktning och besiktning av de lägenheter som antingen fått anmärkningar eller som inte varit tillgängliga 2016


Tvättstugor

Målning av mangelrummet

Inköp av tre nya torkskåp

Utfört underhåll 2016

Källare

Renovering av källargångar

Ny belysning


OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Utfört underhåll 2015

Avlopp

Underhållsspolning av avloppsstammar

Installation av råttstopp


Skyddsrum

Upprustning av skyddsrummen


Tvättstugor

Installation av torktumlare i de tvättstugor som tidigare saknat en

Utfört underhåll 2014

El

Gemensam el

Utfört underhåll 2011

Utemiljö

Nya staket och grindar kring området

Tre nya grillplatser på gårdarna

Utfört underhåll 2010

Avlopp

Relining av avloppsrör i badrummen

Inkoppling av nya avloppsrör i köken


El/Belysning

Ny energisnål trappbelysning installerades

Utfört underhåll 2008

Utemiljö

Nya planteringar på gårdarna, nya rabatter och nya entrégångar

Utfört underhåll 2006

Säkerhet

Installation av porttelefoner


Tak

Byte av tak

Utfört underhåll 1995

El

Nya elstigare

Utfört underhåll 1980-1989

Fasad

Fasaderna tilläggsisolerades och kläddes med tegel


Balkonger

Nya balkonger