SBC - Sveriges Bostadsrättscentrum
(från 2021-01-01)

Ekonomisk förvaltning

Tjänster:

SBC hanterar avgifter och hyror, registrerar överlåtelser och nya pantsättningar på bostadsrätten. Hanterar även kö till parkering och förråd.

Kontakta leverantören om/när:

  • Du har frågor gällande ovanstående tjänster, eller annat som rör föreningens ekonomi.

Kontaktuppgifter

0771-722 722 (vardagar 07.00-21.00)


Leverantörsfakturor skickas till:

8234 Brf. Viborg 1

C/O SBC Box 5

851 02 Sundsvall


All övrig post skickas till: 

8234 Brf. Viborg 1

C/O SBC

Box 226

851 04 Sundsvall

Kontakta styrelsen om/när:

-