top of page

SBC - Sveriges Bostadsrättscentrum

Ekonomisk förvaltning

Tjänster:

SBC hanterar avgifter och hyror, skickar ut avier, registrerar överlåtelser och nya pantsättningar på bostadsrätten. Hanterar även kö till parkering och förråd.

Kontakta leverantören om/när:

  • Du har frågor gällande ovanstående tjänster, eller annat som rör föreningens ekonomi.


Leverantörsfakturor skickas till:

8234 Brf. Viborg 1

C/O SBC

Box 5

851 02 Sundsvall


All övrig post skickas till: 

8234 Brf. Viborg 1

C/O SBC

Box 226

851 04 Sundsvall

Kontaktuppgifter

0771-722 722 (telefontid vardagar 07.00-21.00)

Kontakta styrelsen om/när:

-

bottom of page