top of page

SBC - Sveriges Bostadsrättscentrum

Fastighetsförvaltning

Tjänster:

 • Trapphusstädning

 • Trädgårdsskötsel

 • Fastighetsskötsel (gemensamma utrymmen)

 • Felanmälan (gemensamma utrymmen)

 • Felanmälan (de delar av lägenheten som föreningen ansvarar för enligt aktuella stadgar).

Kontakta leverantören om/när:

 • Det uppstår fel i exempelvis tvättstugor eller i andra gemensamma utrymmen.

 • Det uppstår fel i de delar av lägenheten som föreningen enligt stadgarna ansvarar för.

 • Du har synpunkter eller klagomål på hur städning utförs. Tanken är inte att du ska kontakta personen som utför arbetet.

 • Du har synpunkter eller klagomål på hur trädgård utförs. Tanken är inte att du ska kontakta personen som utför arbetet.

Kontaktuppgifter

0771-722 722

Kontakta styrelsen om/när:

 • Om det under en längre tid uppmärksammas brister i städningen.

 • Om det under en längre tid uppmärksammas brister gällande skötseln av trädgården.

 • Om det tagit väldigt lång tid för förvaltaren att åtgärda ett fel som anmälts. Glöm då inte att uppge ditt ärendenummer du fått vid felanmälan.

Fastighetsjour

Tjänster:

Skadejour

Kontakta leverantören om/när:

Vid risk för skada på liv eller egendom utanför kontorstid. Exempelvis vid vattenskada/översvämning.


OBS! Vid pågående brott, brand och dylikt kontaktas självklart polis respektive brandkår i första hand.


Kontaktuppgifter

Telefonnummer finns på anslag i trapphusen!

Kontakta styrelsen om/när:

Maila gärna styrelsen också.

bottom of page