top of page

Trygg Hansa

Försäkring - bostadsrättstillägg

Tjänster:

Kollektivt Bostadsrättstillägg

Kontakta leverantören om/när:

  • Det uppstår en skada i bostadsrätten som täcks av bostadsrättstillägget.


Försäkringstyp:

Bostadsrättsförsäkring (kollektiv)

Försäkringen gäller för egendomsskada i bostadsrättslägenhet. 


Villkor och omfattning:

Trygg-Hansas villkor för Boendeförsäkring 2016-01-01 avsnitt A, B, F och G i tillämpliga delar. Grundsjälvrisken är 1 500 kr. Totalt antal lägenheter som omfattas av försäkringen: 122.

Omfattning:

Grundskydd enligt avsnitt C, Drulleförsäkring enligt avsnitt E. 

För ytterligare info:

https://www.trygghansa.se/forsakringar/villkor


OBS:

Det kollektiva bostadsrättstillägget ersätter INTE en vanlig hemförsäkring för lösöre, utan innebär enbart att du inte behöver teckna ett separat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Kontakta styrelsen om/när:

  • Om det uppstår en skada som påverkar föreningen.

bottom of page