top of page

VA-Syd

Vatten

Tjänster:

Kallvatten

Kontakta leverantören om/när:

  • Föreningen inte gått ut med information om vattenavstängning och det trots detta saknas kallvatten, eller upplevs vara fel på vattnet.


SMS-uppdateringar om driftstörning: 

https://www.vasyd.se/Artiklar/SMS-avisering

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen om/när:

  • Om du får information om att avbrottet beror på en granne.

bottom of page