top of page

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Kontakt

Vi förväntar oss att du som mäklare/mäklarassistent/osv läser igenom informationen vi publicerat på hemsidan, inklusive senaste årsredovisningen innan du kontaktar oss. Vi har tyvärr ingen möjlighet att sitta och besvara samma eller näst intill samma frågor gång på gång, utan har alltså valt att publicera informationen på hemsidan för att underlätta för alla inblandade.


När du läst igenom informationen på hemsidan så är du välkommen att kontakta oss gällande övriga frågor. Observera att vi i vissa fall redan på hemsidan hänvisar till exempelvis vår ekonomiska förvaltare (som svarar på frågor gällande föreningens ekonomi) för vissa frågor och vi förväntar oss då att du vänder dig dit gällande frågor av det slaget.


Att tänka på vid kontakt:

Glöm inte att uppge lägenhetens 3-siffriga lägenhetsnummer/objektnummer.


Tack på förhand!

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Om föreningen & våra hus

Föreningen registrerades år 1945 under namnet Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 3. Då vi inte längre är en del av Riksbyggen bytte föreningen 2011 namn till Bostadsrättsföreningen Viborg 1, efter fastighetsbeteckningen för tomten som fem av våra sex hus står på.


Husen stod klara för inflyttning 1947-48.


Antal hus

6 huskroppar med vardera 3 trappuppgångar och 3 våningar


Antal bostadsrätter

122 lägenheter och 4 lokaler, som alla upplåts med bostadsrätt


Bostäderna är fördelade enligt följande

1:or - 1 st

2:or - 103 st

3:or - 18 st

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Årsredovisningar

På sidan Dokument hittar du den senaste årsredovisningen. Nya årsredovisningar publiceras i direkt anslutning till föreningens årsstämma.

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Friköpt tomt

Föreningen har sedan starten på 40-talet haft ett tomträttsavtal för fastigheterna (tomterna) Viborg 1 och Spetsen 1, och det senaste avtalet för tomträtten löpte ut 2020-03-14.


Vid en extrastämma 2019-10-14 beslutades enhälligt att föreningen önskar friköpa tomten, och styrelsen har därmed arbetat vidare med detta.


2020-06-24 betalades köpesumman till Malmö Stad.

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Juridisk person

Juridisk person godkänns ej som medlem.

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Godkännande av ny medlem

Medlemsansökan hanteras i samband med styrelsemöten.


Det kan därför ta upp till  1 månad (i vissa tillfällen längre om vi flyttar något möte pga sjukdom eller annat) från det att handlingarna laddats upp hos vår förvaltare, innan ni år svar.

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Delat ägande

Föreningen kan godkänna delat ägande. Exempelvis kan förälder och barn godkännas som delägare om den av ägarna som använder bostaden som permanentbostad äger minst 10% av bostadsrätten.

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Överlåtelsetillsyn

Föreningen utför, i samarbete med vår tekniska förvaltare på SBC, en okulär tillsyn av lägenheten i samband med överlåtelse.


Tillsynen ersätter inte varken köparens undersökningsplikt eller säljare/mäklares upplysningsplikt - utan är endast till för att styrelsen ska få översikt över de delar som föreningen ansvarar för.


I samband med att alla överlåtelsehandlingar inkommer till vår ekonomiska förvaltare, får vår tekniska förvaltare besked om att det är dags att boka tillsyn. Säljaren blir kontaktad av vår tekniska förvaltare för tidbokning och det är först efter genomförd tillsyn som vi behandlar överlåtelsen.

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg
bottom of page