top of page

Nyinflyttad?

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Styrelsen vill börja med att hälsa dig välkommen till bostadsrättsföreningen Viborg 1!

Föreningen kännetecknas av sitt lugn och sin trivsamma atmosfär, och vi hoppas att du ska trivas här.

Tillsammans äger vi våra hus och det är genom månadsavgifterna vi finansierar hela föreningens drift. Vi vill därför betona hur viktigt det är att vårda lägenheten och allt övrigt som vi äger gemensamt.

Medlemsinformation

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Vi delar som regel inte ut medlemsinformation i brevlådorna längre, annat än till det fåtal personer som beställt detta.


Istället förväntar vi oss att du som medlem håller dig uppdaterad om vad som händer genom att prenumerera på medlemsinformationen via mail.


Om du tidigare prenumererat på medlemsinfon och inte längre får några nya mail i anslutning till att vi publicerar information under www.brfviborg1.com/aktuellt/ så kan du alltid leta upp ett tidigare mail från oss, klicka på "Sluta prenumerera" längst ned i mailet. Därefter kan du gå in på hemsidan och fylla i prenumerationsinfon igen.

Att bo i en bostadsrätt

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Att köpa en bostadsrätt innebär inte att man köper en lägenhet. Det du i själva verket köpt är rätten att bo i en specifik lägenhet i bostadsrättsföreningens hus, genom att vara innehavare av en andel i föreningen.


Med köpet följer bland annat ett underhållsansvar - helt enkelt att hålla "det inre" i lägenheten i gott skick. Var gränsen för "det inre" går i vår förening kan du läsa mer om i både bostadsrättslagen och i föreningens stadgar.


I tillägg så är du skyldig att följa de stadgar som föreningens medlemmar gemensamt fattat beslut om vid tidigare stämmor, samt föreningens ordningsregler.

Namnskyltar bostadsrätt

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

I samband med överlåtelse beställer föreningen nya namnskyltar till trapphustavla, porttelefon och dörr.


Skyltarnas utseende

Skyltarna på trapphustavlan är svarta med vit text, porttelefonen silverfärgade med svart text och lägenhetsdörren märks med vita bokstäver.


Namn på skyltarna

Skyltarna kommer innehålla enbart medlemmars namn - det vill säga en sambo som inte är medlem kommer inte få sitt namn på någon skylt - och finns det flera delägare i bostadsrätten så kommer samtliga av dessa namn att finnas på skyltarna oavsett om alla bor i lägenheten eller ej.


Sambo/Inneboende?

Det är tillåtet att sätta upp en lapp med en eventuell sambos namn på dörren, men klisterlappar och annat som sätts upp på föreningens trapphustavlor eller porttelefoner kommer att plockas bort.

Eventuell rengöring eller ersättning av skador på glaset kommer att debiteras den medlem som orsakat dessa.

Årsstämma & extrastämma

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Årsstämman (och eventuella extrastämmor) är din bästa möjlighet att påverka vad som händer i föreningen - utan att gå med i styrelsen.


Motioner

För att påverka så har du möjlighet att lämna in en motion - där du beskriver vad det är du föreslår att föreningens medlemmar ska rösta om. Under dokument hittar du en motionsmall du kan använda om du är osäker på vad som gäller. Enligt stadgarna så är sista datumet för att lämna in en motion den 1 februari - om inte styrelsen beslutar att ett senare datum ska gälla.

Bilar på innergården

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Det är under inga omständigheter tillåtet att köra in eller parkera bilen på innergården. Detta gäller även vid in- och utflyttning eller renovering.

Radiatorer

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Underhållsansvar

Medlemmar ansvarar endast för målning av radiatorer.


Det innebär också att målning av radiatorer är det enda du som medlem får lov att göra med radiatorerna utan styrelsens skriftliga godkännande.


Antal radiatorer per lägenhet?

Samtliga lägenheter har försetts med minst en radiator per rum. Detta gäller i kök, sovrum, vardagsrum, hall och badrum.


Det händer dessvärre ibland att vissa medlemmar (tidigare eller nuvarande), trots att det inte är tillåtet, väljer att plocka bort radiatorer i samband med renovering.


Har du flyttat in i en lägenhet som inte har ett element per rum, vänligen kontakta styrelsen så fort du upptäcker att det saknas.


Felanmälan

Upplever du att det trots låg utomhustemperatur inte finns någon värme i dina element/radiatorer så görs felanmälan i vanlig ordning till förvaltaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Vinds- och källarförråd

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

För vad

Förråden får enbart användas till förvaring.


Det inte är tillåtet att förvara brandfarliga vätskor och liknande i förråden.


För vem

Till i stort sett varje lägenhet hör ett vindsförråd och ett källarförråd.


När förrådet är fullt?

Det är inte tillåtet att ställa ifrån sig skräp och annat i gångarna på vinden eller i källaren, då detta resulterar i anmärkningar vid det systematiska brandskyddsarbetet.

Tvättstugor

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Det finns 6 tvättstugor i föreningen, en i varje hus.


Den som saknar bokningskolv (krävs för att boka i hus 4 och 34, i tillägg till den vanliga bokningslistan du skriver ditt namn på) kan på egen bekostnad kontakta Lennart Lundh på Lundhs låssmedja för att beställa en ny kolv/nyckel. Telefonnummer 0705266265.


Bellevuevägen 2 (bokningslista på dörren)

1 tvättmaskin

1 torktumlare

1 torkskåp

Bellevuevägen 6 (bokningslista på dörren)

1 tvättmaskin

1 torktumlare

1 torkskåp

Hillerödsvägen 5 (bokningslista på dörren)

2 tvättmaskiner

1 torktumlare

1 torkskåp

Köpenhamnsvägen 32 (bokningslista på dörren)

1 tvättmaskin

1 torktumlare

1 torkskåp

Bellevuevägen 4 (bokningstavla med kolv + bokningslista)

2 tvättmaskiner

2 torktumlare

Torkrum

Köpenhamnsvägen 34 (bokningstavla med kolv + bokningslista)

2 tvättmaskiner

2 torktumlare

Torkrum

Mangelrum

Tagg till portsystemet

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Till varje lägenhet har det från början funnits 3 taggar. Det är säljarens ansvar att dessa överlämnas till köparen vid lägenhetsöverlåtelse.

Förlust

Det är viktigt att alltid omgående anmäla förlust av tagg till styrelsen så att denna kan spärras, så att inte obehöriga får tillgång till våra hus.

Kostnad

Saknar du en tagg eller har den gått sönder kan ny tagg till portsystemet erhållas för 200kr/tagg. Kontakta styrelsen för att beställa en ny.

Felsökning och felanmälan

Innan felanmälan görs:

  • kontrollera om det gäller alla dörrar du vanligtvis har tillgång till eller enbart en kontrollera om det bara är en av dina taggar eller alla hör med en granne om denne också upplever samma typ av problem.

  • Gäller det enbart en tagg så kan en ny beställas enligt instruktionerna ovan.

  • Gäller det samtliga taggar är det bra om du både mailar styrelsen och gör en felanmälan.

Att renovera och underhålla en bostadsrätt

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Alla renoveringar ska utföras enligt gällande lagar och regler för respektive bransch.


Vi vill också särskilt påtala vikten av att inga som helst ingrepp får göras på de delar av lägenheterna som föreningen ansvarar för utan styrelsens skriftliga godkännande. Du kan läsa mer om ansvarsfördelningen i stadgarna.


Som medlem ansvarar du också för att de som besöker eller uppehåller sig i din bostadsrätt inte skräpar ner i de gemensamma delarna av husen eller generellt inom föreningens område. Detta gäller även när det är hantverkare du har haft på besök. Byggavfall ska inte förvaras i trapphus eller utanför porten, och får heller inte kastas i miljöhuset.

Ansök i god tid

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar krävs styrelsens tillstånd för följande:

  • Ingrepp i bärande konstruktion (vilket innefattar både bärande väggar och bjälklag)

  • ändring av befintliga ledningar för avlopp

  • ändring av befintliga ledningar för värme (detta innefattar även exempevis tillfällig bortplockning av radiatorer i samband med renovering eller avstängning av värmestam)

  • ändring av befintliga ledningar för gas (finns gasledningar kvar i vissa lägenheter)

  • ändring av befintliga ledningar för vatten

  • annan väsentlig förändring av lägenheten.

För att styrelsen ska ha möjlighet att lämna tillstånd till ovanstående så krävs en ansökan - så att vi fattar beslut på rätt grunder.


Ansökan om tillstånd skickas till styrelsen och behandlas därefter på förstkommande styrelsemöte. En ofullständig ansökan kompletteras på uppmaning av styrelsen och behandlas därefter på nästkommande styrelsemöte.


Vi vill också påminna om att du inte bör boka hantverkare innan tillstånd har lämnats, eftersom renoveringen får påbörjas först efter att tillstånd lämnats.

Miljöhuset

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Att exempelvis vika ihop kartonger innan dessa kastas något av alla de kärl vi har för papp ser vi som en självklarhet att de flesta vuxna människor klarar av. Att ni om ett kärl är fullt väljer ett annat, för flertalet av kärl har vi flera av, i stället för att bara använda det som står absolut närmast likaså. Det samma gäller när det kommer till att läsa på skyltarna och inte exempelvis kasta allt metallskräp i kärlet för metallförpackningar. Vi är övertygade om att alla klarar av det!


Är du osäker på var du får kasta en särskild typ av avfall, så hör gärna av dig!


Observera att sopbilarna enligt avtal inte behöver hämta kärl vars lock inte går att stänga.


Sköts inte ovanstående kommer det i förlängningen innebära förhöjda månadsavgifter.

Trädgårdsavfall

200x25 - Ytterligare information.jpg
200x25 - Relaterade evenemang.jpg

Vid sidan av miljöhuset finns ett antal kärl som trädgårdsskötarna använder till trädgårdsavfall. Har du döda växter som behöver kastas, så är det okej att göra det i dessa kärl.


Märk väl: ingenting annat får dumpas i detta utrymme, varken i kärlen eller på marken runtomkring.

bottom of page