top of page

Årsstämma 2021

Poströstningsstämma utan närvaro

Som framgår av kallelserna som delades ut i brevlådan till samtliga bostadsrätter 2021-06-02 så har styrelsen beslutat att årets stämma kommer ske genom poströstning, utan närvaro.


Det innebär att de enda som har rätt att närvara är mötesfunktionärerna (ordförande, protokollförare, justerare) samt styrelsen och revisor. Att vi valt detta alternativ är helt enkelt för att vi, även om det nu blivit tillåtet att vistas fler personer än tidigare på samma ställe, inte finner detta lämpligt med tanke på risken för smittspridning. Vi hoppas dock på att nästa års stämma kan bli som vanligt!


Begäran om upplysningar

På grund av att stämman sker utan närvaro så har du som medlem möjlighet att göra en skriftlig begäran om upplysningar. För mer information, se nedanstående evenemang.

Svaren, dvs upplysningarna

Svar ges till den medlem som gjort begäran senast 5 dagar innan stämman, varför det är extremt viktigt att det framgår vem som gjort begäran. Dessutom publiceras svaren på hemsidan.


Poströstning

Poströstningsformuläret delades ut i samtliga brevlådor 2021-06-02 och är förifyllt med 3-siffrigt lägenhetsnummer samt lägenhetsinnehavarnas namn. Dessa lämnas i styrelsens brevlåda senast 2021-06-29 kl 22:00.

Årsredovisning

Vi kommer, på grund av både miljöskäl och tidsbrist inte skriva ut 126 exemplar av årsredovisningen och dela ut dessa i respektive brevlåda. Istället så kommer årsredovisningen i år att göras tillgänglig för medlemmarna här via hemsidan i huvudsak, samt att vi kommer skriva ut ett exemplar till varje trappuppgång (finns på plats senast 14 dagar innan stämman). För den medlem som önskar en egen utskriven kopia av årsredovisningen och inte har möjlighet att skriva ut en sådan själv så kommer det finnas ett antal kopior utanför styrelserummet (finns på plats senast 14 dagar innan stämman).

Årsredovisning 2020 för Brf Viborg 1
.
Ladda ner • 4.83MB

Vad händer sen?

Stämman genomförs genom att rösterna som inkommit senast 22:00 dagen innan stämman räknas. Årsstämman protokollförs och protokollet kommer göras tillgängligt så snart som möjligt efter att det justerats.


115 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page