top of page

Årsstämma 2021 avklarad

Årets stämma genomfördes i onsdags som en ren poströstningsstämma, utan närvaro.

På plats fysiskt fanns styrelsen, en internrevisor samt mötesfunktionärerna (rösträknare/justerare).


Det justerade protokollet från mötet kommer att göras tillgängligt utanför styrelserummet senast 3 veckor efter stämman, men resultatet blev att samtliga frågor fick en övervägande majoritet som röstade Ja.


Förtroendevalda

Hemsidan är nu uppdaterad med ny översikt över alla förtroendevalda.


Styrelsen framöver

Då 5 av 6 styrelseledamöter har valts in genom nyval, så kommer fokus den närmsta tiden att ligga på att alla ska komma in i sina roller.


Jag vill därför verkligen uppmana er alla att fundera över och läsa på hemsidan om vilka ärenden som verkligen ska till styrelsen, och vilka som ska anmälas direkt till förvaltaren eller någon av våra underleverantörer. I menyn hittar du alla kontaktuppgifter under rubriken "Kontakt".


Några punkter

Renovering: Tänk på att om du planerar att renovera exempelvis kök eller badrum så måste du skicka in ansökan i extra god tid. Normal handläggningstid för en komplett ansökan som gäller ingrepp i bärande konstruktion (väggar eller bjälklag exempelvis), vattenledningar, avlopp, ventilation, värme (vattenburna radiatorer) mm är ca 2 månader, men nu under sommaren så kommer det att ta längre tid än så innan du har möjlighet att påbörja en ombyggnad/renovering.


Bredband: Har du inte hämtat ut din router ännu, så går det bra att hålla sig uppdaterad gällande när nästa tillfälle ges under Kalender.

149 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page