top of page
  • Cornelia

Årsstämma 2023


Hej,


Nu finns det ett event upplagt på hemsidan för er som vill ta del av mat på årstämman. Gå in på eventet och tacka ja, skriv om ni har ngn allergi och OSA senast den 15 maj 2023.


Årsstämman är den 25 maj

Tid: ätande kl. 17:00- 18:00

Tid: stämman 18:00-20:00

Var: samlingslokalen på Bellevuevägen 6.


Inför årstämman vill vi gärna att ni tar del av förslagen om de nya stadgarna som finns upphänga i trappuppgångarna.


Den 1 januari 2023 trädde en ny bostadsrättslag fram, ändringarna omfattar bland annat:

    ⁃    Tydligare regler vid renovering av bostadsrätter (fler åtgärder kräver nu uttryckligen tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen)

    ⁃    Nya krav på upplåtelseavtalet

    ⁃    Nya krav på bostadsrättsföreningens årsredovisning.

    -    Nya krav på information som lämnas till mäklare.Hälsningar Styrelsen

215 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Hej, Vi är i stort behov av att komma i kontakt med medlemmen som har tillgång till källarförråd 512 på Bellevuevägen 2. Ocab ska hämta fläkten på måndag (11/12 )som blev ditsatt efter översvämningen

Höstens budgetmöte med SBC är nu avklarat och vi har beslutat följande förändring av avgiften inför 2024. Årsavgiften, både för bostadsrättslägenhet och bostadsrättslokal, kommer att öka med 15% . Års

Hej, Vill informera om att det blev översvämning i källarutrymmet på Bellevuevägen 2 igår. Ocab har varit där vid två olika omgångar, men det fortsätter tränga in vatten genom fasaden. Vi kommer ha k

bottom of page