top of page

Årsstämma och sista datum för motioner

Kallelse till årsstämman den 28 april 2020 kommer att delas ut i samtliga brevlådor 4-6 veckor innan stämman.


Sista datumet för att inkomma med motioner är enligt föreningens stadgar 1 februari. Vi har dock valt att förlänga detta datum till 28 februari 2020.


Motionen måste innehålla följande:

Rubrik Namn på motionär + lägenhetsnummer Bakgrund/problembeskrivning Bedömning/lösning Yrkande/förslag till beslut


Tänk på att dina grannar ska ha möjlighet att förstå vad som står i motionen, det är därför viktigt att både innehållet och texten är tydlig. Det måste också gå att svara JA eller NEJ på ditt förslag till beslut.


Motionsmall finns att ladda ned, eller att använda som underlag för vad som ska finnas med.

83 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page