• Emma

Översvämning Bellevuevägen 2, dag 2

För info så är dessvärre vattnet tillbaks i källaren idag, trots spolning/rensning av dagvattenbrunnen igår, och spolbilen är därför hitringd på nytt.

95 visningar