top of page

Översvämning Bellevuevägen 2, dag 2

För info så är dessvärre vattnet tillbaks i källaren idag, trots spolning/rensning av dagvattenbrunnen igår, och spolbilen är därför hitringd på nytt.

99 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Vänligen ta kontakt med skadejouren vars telefonnummer sitter uppsatt i samtliga trapphus. Det finns ingen som helst mening att felanmälan ett stopp i ett avlopp via SBCs hemsida på en lördag, då dess

Vattnet i källaren är tillbaks, men eftersom marken här är helt mättad med vatten så är det i nuläget inte någon poäng att tillkalla spolbil under jourtid, eftersom vi ändå kommer hamna i samma situat

Vi tackar den medlem som uppmärksammat oss på att där är översvämning i källaren på Bellevuevägen 2, och vill bara informera om att spolbil är beställd! Uppdatering 2022-02-21 16.15 Spolbilen är nu kl

bottom of page